Podpora

Výsledky vyhledávání ""

 • FUP

  FUP (Fair Usage Policy) je způsob regulace množství stažení nebo odeslání objemu dat během určitého období. Typicky se FUP používá u mobilního internetu, kdy je množství dat, které může uživatel za měsíc stáhnout, limitováno typem tarifu

   

  Cílem FUP je zajistit, že síťové zdroje jsou spravedlivě rozděleny mezi všechny uživatele, aby se zabránilo nadměrnému využití, které by mohlo negativně ovlivnit výkon sítě pro ostatní uživatele.

   

  Podle FUP mohou uživatelé v určitém časovém období stáhnout nebo nahrát omezené množství dat. Pokud uživatelé překročí stanovený limit, může dojít ke snížení rychlosti připojení nebo omezení šířky pásma pro zbývající část období. Někteří poskytovatelé však nabízejí také možnost koupení navýšení objemu dat nebo přechod na neomezené tarify.

 • WLAN

  WLAN (Wireless Local Area Network) je bezdrátová lokální počítačová síť, která umožňuje komunikaci mezi různými zařízeními, jako jsou počítače, tiskárny, telefony a další zařízení připojená k této síti. WLAN využívá bezdrátové přenosové technologie jako Wi-Fi k propojení zařízení v dané oblasti s připojením k internetu. WLAN může být vytvořena pro domácí použití nebo pro podnikové sítě a umožňuje přenos dat bez použití kabelů.

 • API

  API neboli Application Programming Interface - rozhraní pro programování aplikací. Soubor procedur, funkcí či protokolů určité knihovny, které může programátor využívat. Používá se ve smyslu propojení dvou či více aplikací/systémů, které spolu vzájemně komunkují (předávají si data).

 • FTTx

  FTTx je zkratka pro označení technologií, které umožňují připojení domácností a podniků k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím optického vlákna. FTTx zahrnuje několik kategorií, jako jsou FTTA (Fiber To The Antena), FTTB (Fiber To The Building) a FTTH (Fiber To The Home).

   

  Všechny tyto technologie mají společné to, že používají optické vlákno pro přenos dat a umožňují rychlejší a spolehlivější připojení k internetu a dalším síťovým službám. Rozdíly mezi technologiemi FTTx spočívají v tom, jak daleko od uživatelů je položeno optické vlákno a jak je signál distribuován do domácností a podniků.

   

  FTTC (Fiber To The Curb) umožňuje připojení k optickému vláknu v blízkosti domů a podniků, obvykle v krabicích nebo skříních u chodníku.

   

  FTTB (Fiber To The Building) používá optické vlákno pro připojení budovy, obvykle skrze stávající vedení kabelů, a poskytuje vysokorychlostní připojení k internetu pro celou budovu.

   

  FTTH (Fiber To The Home) umožňuje připojení přímo k optickému vláknu, které je přivedeno až do domu nebo bytu, poskytující nejrychlejší a nejspolehlivější připojení k internetu a dalším síťovým službám.

 • Benchmark

  Systematické měření a porovnávání vybraných ukazatelů. V marketingu je pojem spjatý zejména s online kampaněmi a vyhodnocováním jejich úspěšnosti.

 • GSM

  GSM (Global System for Mobile Communications) je standard pro mobilní telekomunikační sítě, který byl vyvinutý v 80. letech 20. století. GSM byl původně navržen pro hlasovou komunikaci, ale postupem času se stal standardem pro přenos dat v mobilních sítích.

   

  GSM umožňuje přenos hlasových hovorů, SMS zpráv, datových služeb a dalších funkcí v mobilních sítích. Standard GSM je využíván po celém světě a v současné době se používá v mnoha různých mobilních zařízeních, včetně mobilních telefonů a tabletů.

   

  Mezi hlavní výhody standardu GSM patří vysoká spolehlivost a kvalita hovorů, možnost mezinárodního roamingu a široká podpora různých typů mobilních zařízení. 

 • WPA

  WPA (Wi-Fi Protected Access) je bezdrátový zabezpečovací protokol, který slouží k zabezpečení bezdrátových sítí Wi-Fi. Byl vytvořen jako náhrada staršího a méně bezpečného protokolu WEP (Wired Equivalent Privacy). Hlavní výhodou WPA oproti WEP je použití silnějšího šifrování a klíče, který se mění dynamicky během komunikace. WPA také podporuje autentizaci uživatelů pomocí serveru AAA (Authentication, Authorization, and Accounting). Existují dvě hlavní verze protokolu WPA - WPA a WPA2. WPA používá TKIP jako šifrovací mechanismus, zatímco WPA2 používá silnější AES. WPA2 je považován za bezpečnější než WPA, ale oba protokoly jsou mnohem bezpečnější než WEP.

 • WAN

  WAN (Wide Area Network) je počítačová síť, která umožňuje propojení počítačů, serverů a dalších zařízení v geograficky rozlehlejších oblastech. WAN se používá pro přenos dat přes velké vzdálenosti a umožňuje propojení mnoha menších sítí v rámci větší sítě.

   

  WAN se skládá z různých zařízení, jako jsou směrovače, přepínače a modemy, které slouží k přenosu dat mezi jednotlivými uzly sítě. WAN může být propojen s dalšími sítěmi, včetně internetu, což umožňuje přístup ke vzdáleným informačním zdrojům, jako jsou webové stránky, soubory a další informace.

   

  Použití WAN může být vhodné pro velké podniky nebo vládní organizace, které potřebují propojit své pobočky v různých oblastech nebo zemích.

 • CRM

  Zkratka pro Customer Relationship Management - systém pro řízení služeb zákazníků. Jde o informační systém, který umožňuje efektivně odbavovat velké množství úkolů směrem k zákazníkům a v případě internetových poskytovatelů řídit zákaznické služby (tzv. provisioning)

 • Agregace (internetu)

  Parametr internetového připojení, který říká, kolik uživatelů může v jednom okamžiku sdílet maximální vyhrazenou rychlost. Agregace umožňuje sdílet kapacitu internetových linek mezi více zákazníků a poskytovatelé díky tomu mohou nabídnout levnější služby.

 • WEP

  WEP (Wired Equivalent Privacy) je zastaralý bezdrátový zabezpečovací protokol, který se používal pro ochranu Wi-Fi sítí. Používá šifrování dat pomocí klíče, který se přenáší mezi zařízeními v síti. WEP však používá zranitelný šifrovací algoritmus, což znamená, že útočníci mohou snadno prolomit jeho šifrování a získat přístup k citlivým datům v síti. Proto došlo k nahrazení WEP bezpečnějšími protokoly WPA a WPA2.

 • IP adresa

  IP adresa (Internet Protocol adresa) je unikátní číselná identifikace přiřazená každému zařízení připojenému k internetu, která umožňuje identifikaci a komunikaci s tímto zařízením v rámci sítě. IP adresa se skládá z číselných hodnot rozdělených tečkami, např.: 192.168.1.1.

   

  Existují dvě verze IP adres používaných v současné době: IPv4 a IPv6. IPv4 používá 32bitovou adresu a umožňuje přidělit asi 4,3 miliard různých adres. IPv6 používá 128bitovou adresu a umožňuje přidělit obrovské množství adres, které by měly postačovat na velmi dlouhou dobu.

   

  IP adresa umožňuje zařízením komunikovat s jinými zařízeními v rámci stejné sítě nebo na internetu. 

 • VDSL

  VDSL (Very High Bitrate Digital Subscriber Line) je vylepšenou verzí technologie ADSL, která umožňuje vyšší rychlosti internetového připojení přes běžné telefonní vedení. VDSL využívá frekvenční pásmo od 25 MHz do 100 MHz pro přenos dat po telefonní lince. Díky vyšší frekvenci dosahuje rychlejších přenosových rychlostí od 20 do 250 Mb/s. Maximální dosah signálu je však výrazně nižší než u ADSL, obvykle do vzdálenosti 1,5 kilometru od centrálního rozvaděče (tzv. DSLAMu).

   

  VDSL se obvykle používá pro připojení k internetu v oblastech s vysokou hustotou obyvatelstva a krátkou vzdáleností mezi centrálním rozvodem a zákazníkem.

 • ROM

  Nevyměnitelná paměť, také známá jako ROM (Read-Only Memory), je typ paměti počítače, která obsahuje data, jež nelze měnit.

   

  Data v nevyměnitelné paměti jsou obvykle uložena při výrobě hardware nebo v procesu firmware, což je software vložený do zařízení při jeho výrobě a není běžně upravován uživatelem.

   

  Příkladem dat v nevyměnitelné paměti mohou být například instrukce pro startování operačního systému počítače nebo firmware pro připojení periferií, jako jsou klávesnice, myši nebo tiskárny.

   

  Nevyměnitelná paměť se vyznačuje rychlým přístupem k datům a nezávislostí na napájení, což znamená, že data v ní uložená zůstanou zachována i po vypnutí počítače nebo jiného zařízení.

 • BTS

  "Bétéeska" - Base Transceiver Station. Základová stanice - jedna nebo více sad vysílače a přijímače radiových signálů.

 • VoIP

  VoIP (Voice over Internet Protocol) je technologie, která umožňuje hlasovou komunikaci pomocí internetové sítě. Hlasová data jsou převedena na digitální signál a následně přenesena přes internet, místo tradiční telefonní sítě. VoIP je často používán v podnikových prostředích, kde může snížit náklady na telefonní hovory a zlepšit efektivitu komunikace. VoIP také umožňuje přenos obrazu (videohovory), přenos dat a různé funkcionality jako jsou konference a přepojování hovorů. 

   

  Pro používání VoIP jsou potřeba IP telefony nebo softwarové aplikace, které umožňují hovory z počítače nebo chytrého telefonu.

 • B2B

  Zkratka “business to business” označující trh firemních zákazníků.

 • QoS

  QoS je zkratka pro Quality of Service, což znamená kvalita služby. Jedná se o technologii, která umožňuje spravovat a řídit provoz na síti tak, aby byla zajištěna kvalita a spolehlivost služeb.

   

  QoS se používá k prioritizaci síťového provozu, kdy se určuje, jakým způsobem se budou různé typy síťového provozu přenášet a zpracovávat v závislosti na jejich prioritě. Například hlasový a video provoz může být prioritizován před datovým provozem, aby se zajistila kvalita hovorů a streamování videa.

   

  QoS se obvykle používá v podnikových sítích, kde je potřeba zaručit kvalitu při přenosu citlivých dat, jako jsou hlasové a video hovory nebo aplikace pro virtuální pracovní plochy. 

   

  Správné využití QoS může pomoci zlepšit výkon sítě, minimalizovat zpoždění a výpadky, a zlepšit celkovou spokojenost uživatelů sítě.

 • NMC

  NMC neboli Network Management Center - jde o místo, prostřednictvím kterého jsou spravovány sítě a zařízení připojená k síti. NMC se obvykle používá v telekomunikačních společnostech pro monitorování fungování služeb zákazníků.

 • Router

  Router je síťové zařízení, které slouží k přenosu dat mezi různými sítěmi a podílí se na směrování dat mezi jednotlivými počítači a dalšími zařízeními připojenými k síti. Router umožňuje propojení více zařízení do jedné sítě a umožňuje také připojení k internetu a komunikaci s ostatními sítěmi.

   

  Router se obvykle používá jako brána mezi místní sítí (LAN) a internetem. Router také zajišťuje správné směrování dat na základě IP adres a vytváří bezpečnostní bariéru mezi sítí a zařízeními, která se k síti připojují.

   

  Většina moderních routerů obsahuje také bezdrátový přenos dat pomocí Wi-Fi technologie, což umožňuje bezdrátové připojení k síti bez nutnosti použití kabelů. Router také může mít další funkce, jako jsou firewall, QoS (Quality of Service) a další.

 • Konektivita

  Termín konektivita se v telekomunikacích používá jako synonymum pro internetové připojení. Jde tedy o schopnost vyměňovat data a informace prostřednictvím telekomunikačních sítí.

 • ADSL

  ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je asymetrická varianta technologie DSL technologie, což znamená, že rychlost přenosu dat pro stahování a odesílání se liší. Nejvyšší rychlosti jsou obvykle dosahovány při stahování dat ze sítě, zatímco rychlosti při odesílání dat jsou pomalejší. ADSL využívá frekvenční pásmo do 1,1 MHz pro přenos dat po telefonní lince. Maximální dosah signálu je asi 5 kilometrů od centrálního rozvaděče. Rychlost přenosu dat dosahuje od 2 do cca 20 Mb/s. V případě ADSL jde o starší variantu DSL technologie, vylepšenou verzi představuje VDSL.

 • FTTB

  FTTB (Fiber To The Building) je technologie, která umožňuje připojení budovy k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím optického vlákna

   

  Optické kabely jsou přivedeny až do samotné budovy, obvykle do sklepních prostor nebo technických místností. Odtud mohou být spojeny s jednotlivými byty nebo kancelářemi v budově.

   

  Technologie má několik výhod. Zaprvé, díky použití optického vlákna jsou přenosové rychlosti mnohem vyšší než u metalických kabelů, a to až několik gigabitů za sekundu. Za druhé, optické vlákno je velmi odolné vůči vnějším vlivům, jako jsou bouřky nebo elektromagnetické rušení.

   

  Konečně, FTTB přináší nejen rychlejší a spolehlivější připojení k internetu, ale také umožňuje rozšíření dalších digitálních služeb jako je například IPTV, vysokorychlostní data a smart řešení pro budovy.

 • MTBR

  MTBR je zkratka z anglického výrazu "Mean Time Between Repairs", tedy "Průměrná doba mezi opravami". Jedná se o statistický ukazatel, který udává, kolik času v průměru uběhne mezi jednotlivými opravami určitého zařízení nebo systému. MTBR se často používá v oblasti průmyslových a telekomunikačních systémů k posouzení spolehlivosti a odolnosti těchto systémů vůči poruchám a k plánování údržby. Vyšší hodnota MTBR značí větší spolehlivost a méně časté výpadky systému.

 • CPE

  CPE neboli Customer Premises Equipment - zařízení používané pro přístup k internetu u zákazníka. Většinou domácí W-Fi router, modem atd. Jde o "demarkační bod" mezi sítí poskytovatele (WAN) a zákazníka (LAN).

 • Ping

  Ping je síťový diagnostický nástroj, který se používá k testování dostupnosti a odezvy (latence) síťových zařízení, jako jsou počítače, servery, routery a další.

   

  Pingování pracuje tak, že zdrojový počítač pošle malý paket dat na cílovou adresu, a čeká na odpověď. Pokud cílové zařízení dostane požadavek, pošle zpět odpověď (ping odpověď), která indikuje, že spojení mezi zdrojovým a cílovým zařízením je funkční.

   

  Ping měří dobu odezvy, tedy čas, který uplyne od odeslání požadavku až do přijetí odpovědi. Odezva se obvykle udává v milisekundách (ms) a může být ovlivněna mnoha faktory, jako jsou vzdálenost mezi zdrojovým a cílovým zařízením, provoz na síti a zpoždění na síťových zařízeních.

   

  Ping se používá k rychlému ověření, zda je cílové zařízení dostupné, ke zjištění kvality sítě a také k diagnostice problémů v síti, jako je ztráta paketů a vysoká latence. Ping se také používá pro měření rychlosti připojení k internetu a sítím.

 • B2C

  Zkratka “business to customer”, která označuje trh nefiremních/rezidentních zákazníků.

 • LTE

  LTE (Long-Term Evolution) je standard, který umožňuje vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím mobilních sítí. LTE je jedním z nástupců starších standardů jako GSM nebo 3G a je navržen tak, aby poskytoval rychlejší a spolehlivější připojení k internetu.

   

  Hlavní výhodou LTE je vysoká přenosová rychlost, která může dosáhnout až několika stovek Mb/s. To umožňuje uživatelům stahovat velké množství dat, streamovat videa a používat další služby, jako jsou např. videokonference či online hry.

   

  LTE je také navrženo tak, aby bylo energeticky úspornější než starší technologie, což vede ke snížení spotřeby baterie mobilních zařízení.

 • VPN

  VPN (Virtual Private Network) je technologie, která umožňuje vzdáleným uživatelům přistupovat k soukromým sítím přes veřejné sítě (internet). VPN vytváří bezpečné a šifrované spojení mezi zařízením uživatele a vzdálenou sítí, což umožňuje uživatelům přistupovat k sítím a službám, jako by byli fyzicky připojení k místní síti.

   

  Velkou výhodou VPN je její bezpečnost a soukromí při používání veřejných Wi-Fi sítí, kde může být uživatelské připojení náchylné k útokům hackerů. VPN také umožňuje vzdáleným pracovníkům přístup k firemní síti a datům bez nutnosti fyzického připojení k síti v kanceláři.

   

  Data zasílaná prostřednictvím VPN jsou šifrována a přenášena přes veřejnou síť na vzdálenou síť, kde jsou dešifrována a předána cílovému serveru. V tomto procesu se uživatelská data skrývají za virtuální privátní síť, což zajišťuje bezpečnost a soukromí uživatele.

 • DSL

  DSL (Digital Subscriber Line) je technologie širokopásmového připojení k internetu, která pro přenos dat využívá původní metalické telefonní linky. Technologie umožňuje přenášet data rychlostí až 250 Mb/s. 

   

  Rychlost přenosu dat v DSL závisí na vzdálenosti mezi modemem a centrálním rozvodem (tzv. DSLAM), kde se telefonní linka připojuje k internetové síti. Čím je vzdálenost větší, tím je rychlost pomalejší. V současné době se nejčastěji používají DSL standardy ADSL a VDSL.

   

  Uživatel se připojuje k telefonní lince přes DSL modem, který převádí signál z digitálního na analogový a naopak. DSL je hojně užívanou technologií pro širokopásmové připojení k internetu, zejména v oblastech, kde není k dispozici optické připojení.

 • FTTA

  FTTA (Fiber To The Antenna) je klíčová technologie pro moderní mobilní sítě, která umožňuje anténu propojit s datovým zdrojem prostřednictvím optického vlákna. Jinými slovy, data putují k vysílací anténě přes optická vlákna. FTTA umožňuje přenášet velké objemy dat rychleji a s menšími ztrátami signálu než tradiční kabelové sítě.

   

  V rámci technologie FTTA jsou antény a zařízení pro zpracování signálu připojeny k optickému vláknu namísto tradičního měděného kabelu. FTTA je také výhodná z hlediska výkonu a spolehlivosti, což je důležité pro mobilní sítě, které musí poskytovat stabilní a rychlé připojení pro stále větší počet uživatelů. Technologie FTTA je tedy klíčovým prvkem moderních mobilních sítí a umožňuje poskytovat stále vyšší rychlosti a výkon pro mobilní zařízení.

 • GPON

  GPON (Gigabit Passive Optical Network) je technologie pasivní optické sítě pro přenos vysokorychlostního internetu a dalších služeb, jako je IPTV a VoIP. Jedná se o jeden z nejvýkonnějších typů optických sítí používaných pro širokopásmové připojení.

   

  GPON se skládá z optického rozvodu (OLT) a optického terminálu (ONT), který je umístěn u zákazníka. OLT slouží jako centrální bod sítě a poskytuje připojení k internetu. ONT jednotka je pak připojena k domácí síti a umožňuje připojení k internetu a dalším službám pro jednotlivé uživatele / domácnosti.

   

  GPON umožňuje vysokorychlostní připojení k internetu s rychlostmi i více než 1 Gb/s.

 • Pevný internet

  Pevný nebo také fixní internet je internet poskytovaný na určité adrese (domácnost, kancelář atd.). Vyznačuje se tím, že služba je vázána na určité místo a není přenosná. 

   

  Pevný internet může být poskytovaný prostřednictvím různých kabelových (optika, DSL) nebo bezdrátových (Wi-Fi, 5G) technologií. 

 • Koncové zařízení

  Jak už název napovídá, koncové zařízení je "na konci" datového přenosu.  Jde o zařízení, které je připojeno k datové síti a slouží zpravidla jako cíl komunikace v síti. Koncová zařízení jsou určena pro přímou interakci uživatele se sítí a umožňují jim např. přístup k informacím nebo komunikaci se vzdálenými uživateli.

   

  Existuje široká škála koncových zařízení, např.:

   

  - Počítače (stolní počítače, notebooky, servery): Počítače jsou jedním z nejběžnějších typů koncových zařízení. Jsou používány pro práci s aplikacemi, prohlížení webových stránek, komunikaci a ukládání dat.

   

  - Mobilní zařízení (chytré telefony, tablety): Mobilní zařízení jsou stále populárnější koncová zařízení. Poskytují uživatelům přenosnost a umožňují přístup k internetu, komunikaci a běžné úkony, jako je e-mail, sociální sítě, zábava atd.

   

  - Tiskárny: Tiskárny jsou dalším příkladem koncového zařízení. Umožňují uživatelům tisknout dokumenty a obrázky z počítače nebo mobilního zařízení.

   

  - IP telefony: IP telefony jsou zařízení používaná pro hlasovou komunikaci pomocí internetového protokolu (IP). Jsou běžné v podnikovém prostředí, kde umožňují hlasovou komunikaci přes IP sítě.

   

  - Spotřebiče připojené k internetu (chytré televize, chytrá zařízení domácnosti): Chytré televize a chytrá zařízení domácnosti, jako jsou termostaty, osvětlení, bezpečnostní kamery, jsou dalšími koncovými zařízeními. Jsou schopny se připojit k internetu a umožňují uživatelům ovládat a monitorovat různé aspekty svého domova.

   

  Koncová zařízení jsou klíčovou součástí datových sítí, protože umožňují uživatelům komunikovat, sdílet informace a využívat širokou škálu služeb.

 • SSID

  SSID je zkratka pro Service Set Identifier a jedná se o název Wi-Fi sítě. Je to řetězec znaků, který identifikuje konkrétní bezdrátovou síť. Každá Wi-Fi síť musí mít své unikátní SSID, aby byla rozlišena od ostatních sítí v dosahu. Pokud chcete připojit zařízení k určité Wi-Fi síti, musíte zadat správné SSID a případně také heslo, pokud je síť chráněna heslem. Některá zařízení mohou automaticky hledat a připojit se k dostupným Wi-Fi sítím se známým SSID, které byly dříve použity.

 • ONT

  ONT je zkratka pro Optical Network Terminal, což je zařízení, které se používá v optických přípojkách k internetu. ONT je umístěna na straně zákazníka a slouží k převodu optického signálu z optického kabelu na elektrický signál, který může být dále zpracován běžnou sítí.

   

  ONT umožňuje připojení k internetu, digitální televizi a telefonu přes optickou přípojku. Optická přípojka nabízí rychlejší internetové připojení a lepší kvalitu digitální televize a telefonních služeb, což přináší větší spokojenost zákazníků.

 • NOC

  Network Operations Center (NOC) je specializované středisko, které se zabývá monitorováním, řízením a diagnostikou sítí a souvisejících služeb. NOC se obvykle skládá z týmu odborníků na sítě a IT technologie, kteří mají za úkol zajišťovat provoz sítě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jejich úkolem je sledovat provoz sítě, poskytovat podporu zákazníkům a řešit případné problémy. NOC může být součástí telekomunikačního operátora, poskytovatele internetových služeb nebo velké korporace, která má vlastní interní síť. Jde o klíčový prvek pro udržení stability a bezpečnosti sítě.

 • NAT

  NAT je zkratka pro "Network Address Translation", tedy "překlad síťových adres". Jedná se o technologii, která umožňuje vytvoření spojení mezi různými sítěmi s odlišnými IP adresovými rozsahy.

   

  Při použití NATu funguje zařízení, obvykle router, jako prostředník mezi vnitřní sítí (LAN) a vnější sítí (Internet). Když zařízení v LAN požádá o připojení k internetu, NAT na routeru změní zdrojovou IP adresu tohoto požadavku na svoji vlastní veřejnou IP adresu a vytvoří záznam o této změně. Pokud se na tuto změněnou adresu odpoví, NAT na routeru přeloží adresu v odpovědi zpět na IP adresu zařízení v LAN. Tím se umožní, aby více zařízení v síti LAN používalo stejnou veřejnou IP adresu, což může ušetřit veřejné IP adresy.

   

  NAT také slouží jako ochrana vnitřní sítě před neautorizovaným přístupem z internetu, protože skrývá IP adresy zařízení v LAN síti.

 • Ethernet

  Ethernet je technologie pro sítě LAN (Local Area Network), která umožňuje přenos dat mezi zařízeními v rámci jedné lokální sítě. Ethernet je založen na standardu IEEE 802.3 a využívá propojení zařízení pomocí ethernetových kabelů.

   

  Ethernetové sítě jsou nejčastěji využívány v kancelářských a průmyslových prostředích, kde se vyžaduje vysoká rychlost přenosu dat mezi různými zařízeními. V závislosti na standardu (detail níže) umožňuje ethernetová síť velmi rychlé přenosy dat. Existují také různé topologie sítě, např. hvězdicové, sběrnicové nebo kruhové.

   

  Ethernetová technologie se neustále vyvíjí a přináší nové možnosti pro rychlejší a spolehlivější přenos dat mezi různými zařízeními.

   

  Základním standardem pro ethernetovou síť je 10BASE-T, která pracuje na rychlosti 10 Mb/s.

   

  Dalšími verzemi jsou 100BASE-TX, umožňující přenos rychlostí až 100 Mb/s, a 1000BASE-T, která dosahuje rychlostí až 1 Gb/s.

   

  Existují také vyšší verze, jako například 10 Gb/s (10GBASE-T), 40 Gb/s (40GBASE-T) a 100 Gb/s (100GBASE-T), které jsou určeny pro vysokorychlostní sítě a speciální aplikace.

 • SLA

  SLA je zkratka pro Service Level Agreement neboli  “dohoda o úrovni služeb”. Jedná se o smluvní dohodu mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, která stanovuje úroveň kvality a dostupnosti služeb ze strany poskytovatele vůči zákazníkovi.

   

  SLA je často využívána v oblasti informačních technologií a telekomunikací, kde poskytovatelé nabízejí širokou škálu služeb, jako jsou internetové připojení, cloudové služby, hosting, telefonní linky a další. SLA stanovuje, jaké úrovně výkonu a dostupnosti jsou zaručeny a jaké jsou následky, pokud poskytovatel nesplní své závazky.

   

  SLA umožňuje zákazníkům mít jistotu, že jim budou poskytnuty kvalitní služby a že v případě problému budou mít nárok na náhradu škody. Pro poskytovatele je SLA nástrojem pro řízení služeb a zajištění spokojenosti zákazníků.

 • MAC adresa

  MAC adresa (Media Access Control address) je unikátní identifikátor pro síťové zařízení, jako jsou počítače, mobily, tiskárny a další. Tato adresa se používá pro komunikaci v počítačových sítích a umožňuje, aby jednotlivá zařízení byla identifikována a komunikovala s ostatními zařízeními v síti.

   

  MAC adresa se skládá z 6 bajtů a je obvykle zapsána jako série 12 hexadecimálních číslic (0-9, A-F) oddělených dvojtečkami, například 00:1A:2B:3C:4D:5E. První tři bajty označují výrobce zařízení, zatímco zbylé tři bakty jsou unikátní pro každé zařízení.

   

  MAC adresa se používá pro směrování dat v počítačových sítích a je základem pro protokoly jako Ethernet nebo Wi-Fi. Každé zařízení v síti má svoji vlastní MAC adresu, což umožňuje síťovým zařízením komunikovat mezi sebou pomocí této adresy.

 • IMAP

  IMAP (Internet Message Access Protocol) je protokol pro přístup k elektronické poště, který umožňuje klientům přistupovat ke svým e-mailovým zprávám uloženým na vzdáleném serveru. IMAP je alternativou ke standardnímu protokolu pro přístup k poště POP3 (Post Office Protocol), který stahuje zprávy ze serveru na lokální počítač.

   

  Použití protokolu IMAP umožňuje uživatelům pracovat se svými e-maily na vzdáleném serveru, aniž by museli zprávy stahovat na svůj počítač. To umožňuje uživatelům přistupovat ke své poště z různých zařízení a míst a udržovat synchronizované e-mailové zprávy mezi nimi.

   

  IMAP poskytuje pokročilé funkce pro organizaci e-mailů, jako jsou složky, označování a filtrování zpráv. Díky tomu je tento protokol vhodný pro uživatele, kteří pracují s větším množstvím e-mailů a potřebují rychle a efektivně organizovat svou poštu.
  Internet

 • OLT

  OLT je zkratka pro Optical Line Terminal. Jde o síťový prvek, který se používá v pasivní optické síti (PON). OLT je umístěn na straně poskytovatele služeb a připojuje uživatele k centrálnímu jádru sítě prostřednictvím optického vlákna. OLT se stará o řízení komunikace mezi jednotlivými uživateli v síti PON a také o poskytování služeb jako je například přístup na internet, IP televize nebo VoIP telefonie. OLT přijímá a distribuuje signály mezi uživateli pomocí pasivního optického rozvodu, který umožňuje vysokou rychlost a kvalitu přenosu dat. OLT je tak klíčovým prvkem pro poskytování optických připojení pro vysokorychlostní internetové služby a další komunikační technologie.

 • Internet

  Internet je celosvětová síť propojených počítačů a zařízení, která umožňuje komunikaci a výměnu informací mezi lidmi po celém světě. Jedná se o obrovskou síť sítí, která se skládá z milionů počítačů a serverů, které jsou propojeny pomocí různých technologií a protokolů.

   

  Internet poskytuje velké množství rozmanitých služeb a aplikací, jako jsou elektronická pošta, sociální sítě, online zpravodajství, hry, e-commerce, streamování videa a hudby a mnoho dalšího. Umožňuje také sdílení informací, komunikaci a spolupráci mezi lidmi bez ohledu na geografickou polohu.

   

  Vývoj internetu se datuje do 60. let 20. století, kdy došlo k vytvoření první propojené sítě ARPANET. V průběhu času se internet stával stále více dostupným a populárním a stal se nedílnou součástí moderního světa, který má významný dopad na mnoho aspektů lidského života a společnosti jako celku.

 • IPTV

  IPTV (Internet Protocol Television) je technologie, která umožňuje distribuci televizního vysílání přes internetovou síť. IPTV poskytuje přístup k televiznímu vysílání přes internetové protokoly, které přenášejí televizní programy a filmy do televizních přijímačů nebo jiných zařízení připojených k internetu (např. Mobilních telefonů nebo tabletů).

   

  Oproti běžnému vysílání poskytuje IPTV řadu výhod, jako je větší výběr programů, včetně zahraničních stanic, možnost sledování programů zpětně, nahrávání pořadů, přetáčení nebo zastavení. Díky technologii IPTV může být vysílání také přenášeno ve vysokém rozlišení a s lepší kvalitou zvuku.

   

  Při použití IPTV je nutné mít dostatečně rychlé internetový připojení (přibližně 5 Mb/s na zařízení). V případě starších typů televizí také speciální set-top box nebo jiné zařízení, umožňující připojení televizního přijímače k internetu. 

   

  Pokud vás zajímá více, zkuste se podívat na vychytávky naší Nordic TV.

 • IPv4

  IPv4 (Internet Protocol version 4) je protokol pro přenos dat na internetu pomocí IP adres. Jedná se o čtvrtou verzi IP protokolu, která se nejčastěji používá pro připojení k internetu. IPv4 adresa se skládá z 32 bitů a zapisuje se čtyřmi oktety oddělenými tečkami, například 192.0.2.1.

   

  IPv4 umožňuje propojení mnoha různých zařízení přes internet, např. počítačů, serverů, routerů a dalších sítí. Každé zařízení, které je připojeno k internetu, má přidělenou unikátní IPv4 adresu, která umožňuje doručování datových paketů na správné místo.

   

  IPv4 má několik omezení, především omezený počet unikátních IP adres a nízkou úroveň zabezpečení. Tyto problémy se řeší v novější verzi protokolu, IPv6, která umožňuje použití mnohem většího počtu IP adres a zahrnuje lepší zabezpečení.

 • HbbTV - červené tlačítko na ovladači

  HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je otevřený standard pro televizní vysílání, který kombinuje tradiční televizní vysílání a internetové služby. HbbTV umožňuje divákům přístup k dodatečnému obsahu a interaktivitě v televizním vysílání pomocí připojení k internetu přes televizor nebo jiné přijímače.

   

  HbbTV standard je založen na kombinaci dvou technologií: vysílání a internetového připojení. To znamená, že diváci mohou využívat interaktivní funkce, jako jsou televizní aplikace, videa na vyžádání, interaktivní reklamy, hlasové ovládání a další služby, které jsou integrovány přímo do televizoru.

   

  HbbTV je poměrně široce rozšířená forma sledování TV v Evropě a dalších částech světa. V některých zemích se stal standardem pro digitální televizní vysílání, což umožňuje vysílacím společnostem a televizním stanicím vytvářet nové způsoby interakce s diváky a nabízet nové služby.

   

  Na televizním ovladači uživatelé najdou interaktivní prvky pod červeným tlačítkem. 

 • LAN

  LAN = Local Area Network nebo také lokální síť. Do budovy (zpravidla bytový dům) je zaveden internet do jednoho místa a do jednotlivých bytů je následně rozveden pomocí kabelů.

   

  Jde tedy o typ datové sítě, který se vztahuje na lokální síť v omezeném prostoru, jako je např. budova. LAN je navržen tak, aby umožňoval komunikaci a sdílení dat mezi zařízeními v daném prostoru. V LAN se zařízení propojují nejčastěji prostřednictvím ethernetových kabelů.

   

  Pomocí LAN mohou zařízení v síti sdílet společné zdroje, jako je internetové připojení, tiskárny, soubory nebo další periferní zařízení. LAN také umožňuje komunikaci mezi uživateli v síti, což zahrnuje sdílení souborů, posílání e-mailů, provádění hlasových hovorů a další formy komunikace.

   

  V LAN může být použito různé topologie, jako je hvězdicová topologie, kde všechna zařízení jsou připojena k centrálnímu síťovému prvku, nebo sběrnicová topologie, kde jsou zařízení připojena ke společné sběrnici. LAN je často implementován v domácnostech, malých a středních podnicích a vzdělávacích institucích, kde je potřeba lokalizované sítě pro sdílení zdrojů a komunikaci mezi zařízeními.

 • HTTP

  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol používaný pro komunikaci mezi webovými servery a klienty (např. webovými prohlížeči). Protokol HTTP definuje způsob, jakým se požadavky na webové servery zasílají a jak se odpovědi zpracovávají.

   

  Klient (např. webový prohlížeč) zasílá požadavky na server v podobě HTTP zpráv, které obsahují metodu požadavku (např. GET, POST, PUT), adresu zdroje (URL) a další informace o požadavku. Server odpovídá na požadavek pomocí HTTP zprávy, která obsahuje stavový kód, který indikuje, zda byl požadavek úspěšně vyřízen, a odpověď na požadavek (např. webovou stránku).

   

  HTTP je základním protokolem pro webové aplikace, jako jsou webové stránky, webové služby a API. V současnosti je nejnovější verzí protokolu HTTP/2, která poskytuje výrazné zlepšení v rychlosti a efektivitě komunikace mezi servery a webovými prohlížeči (klienty).

 • Wi-Fi 6

  Wi-Fi 6 je technologický standard používaný pro „domácí“ bezdrátové sítě, které šíří váš router. Jde o šestou generaci standardu používaného pro WiFi. Formálně se označuje IEEE 802.11ax, případně WiFi 802.11ax. Termín WiFi 6 se však používá běžně i mezi profíky na telekomunikace.

   

  Mezi výhody tohoto standardu oproti WiFi 5 patří např.: vyšší maximální rychlost sítě, větší kapacita (více připojených zařízení v jeden okamžik), lepší signál na větší vzdálenosti, vyšší bezpečnost a také nižší rušení jinými WiFi sítěmi v okolí. 

   

  Více si můžete přečíst v tomto článku.

 • Optika (optická síť)

  Termín optika odkazuje v kontextu datových sítí na technologii přenosu dat pomocí optického vlákna. Optické vlákno je tenké, pružné vlákno z průhledného materiálu (skla nebo plastu), které umožňuje přenos světelných signálů na velké vzdálenosti.

   

  V optických sítích se informace přenášejí ve formě světelných pulzů. Světlo je generováno laserem nebo LED diodou a je vysíláno do optického vlákna, kde se šíří pomocí principu úplného odrazu uvnitř vlákna. Přenášená informace je reprezentována změnami intenzity nebo frekvence světla a je dekódována na druhém konci optického vlákna.

   

  Optické vlákno má několik výhod oproti tradičním metalickým kabelům:

   

  - Vysoká přenosová kapacita: Optické vlákno umožňuje přenos velkého množství dat s vysokou rychlostí. To znamená, že mohou být dosaženy vysoké přenosové rychlosti a šířka pásma, což je důležité pro moderní aplikace, jako je streamování videa ve vysoké kvalitě nebo cloudové služby.

   

  - Dlouhé dosahy: Optické vlákno umožňuje přenos dat na velké vzdálenosti bez významné ztráty signálu, což je výhodné pro připojení mezi vzdálenými městy a kontinenty.

   

  - Odolnost vůči rušení: Optické vlákno je méně náchylné k rušení elektromagnetickými vlnami a elektromagnetickým rušením. Přenos dat je díky tomu spolehlivější a méně ovlivněný vnějšími faktory.

   

  - Bezpečnost: Optické vlákno nemůže být snadno odposloucháváno, protože nevyzařuje elektromagnetické signály, které by mohly být zachyceny. To zvyšuje bezpečnost přenosu dat.

   

  Optická vlákna jsou široce využívána v různých typech sítí, včetně telekomunikačních sítí, internetových sítí a datových center. Poskytují výkonné a spolehlivé přenosové médium pro moderní digitální komunikaci a jsou základním stavebním kamenem rychlých a efektivních datových sítí.

 • Roaming

  Roaming označuje možnost používat mobilní služby (hlasové hovory, textové zprávy, přenos dat) mimo domovskou síť poskytovatele služby, což je užitečné při cestování do zahraničí nebo do oblastí, kde není dostupná vaše domácí síť. 

   

  Roaming vám umožňuje využívat mobilní služby, ať už jste kdekoli ve světě. Například můžete volat, posílat zprávy a připojit se k internetu pomocí mobilních dat i mimo svou domovskou síť. 

   

  Při používání roamingu mohou vznikat dodatečné náklady. Roamingové služby obvykle zahrnují poplatky za příchozí a odchozí hovory, textové zprávy a přenos dat. Tyto poplatky se liší v závislosti na tarifu vašeho poskytovatele a cílové zemi, do které cestujete. Proto je důležité se před cestou informovat o roamingových tarifech, abyste se vyhnuli překvapením na účtu za mobilní služby.

   

  S rozvojem mobilních sítí a mezinárodní spolupráce mezi poskytovateli se roamingové poplatky stále snižují a existují také tarify, které nabízejí volné nebo levné roamingové služby v určitých regionech. 

 • Firewall

  Firewall je bezpečnostní zařízení nebo software, který slouží k ochraně počítačové sítě nebo jednotlivých zařízení před neoprávněným přístupem a škodlivými útoky z internetu.

   

  Firewally fungují jako brána mezi počítačovou sítí a vnějším prostředím. Pomocí několika metod a pravidel firewall poskytuje kontrolu nad datovým provozem, který prochází mezi sítěmi, a rozhoduje, který provoz bude přijat a který bude zablokován. To může zahrnovat kontrolu portů, IP adres, obsahu a dalších charakteristik.

   

  Firewally jsou využívány především pro ochranu firemních sítí a serverů, ale také pro ochranu domácích sítí a osobních počítačů. Správně konfigurovaný firewall může chránit počítačovou síť před útoky jako jsou například hacking, viry, malware, phishing nebo spam.

   

  Firewally mohou být implementovány jako hardware nebo software a mohou být konfigurovány pro různé úrovně ochrany, od základních úrovní pro domácí sítě až po komplexní systémy pro velké podniky a organizace.

 • RAN

  Zkratka pro Radio Access Network neboli rádiovou přístupovou síť. RAN je klíčovou částí infrastruktury mobilních sítí, která umožňuje komunikaci mezi uživatelskými zařízeními a poskytuje jim přístup k širokému spektru mobilních služeb.

   

  RAN se skládá z několika částí, včetně základových stanic, antén, přenosových zařízení a řídících prvků. Základové stanice jsou umístěny v různých oblastech a slouží k přenosu signálu mezi mobilními zařízeními a jádrem sítě. Antény jsou součástí stanic a slouží k vysílání a příjmu rádiových signálů.

   

  V současnosti se RAN výrazně rozvíjí s přechodem na novou generaci mobilních sítí, jako je například 5G. 5G RAN nabízí vyšší rychlosti přenosu dat, nižší odezvu (latenci) a větší kapacitu pro připojení velkého množství zařízení současně. To umožňuje vznik nových technologií a aplikací, jako jsou autonomní vozidla, Internet věcí (IoT) a rozšířená realita (AR).

 • Jak rychlý internet potřebuji, abych mohl sledovat internetovou televizi?

  Doporučujeme nejméně 5 Mb/s. Pomalejší připojení by totiž mohlo mít dopad na kvalitu služby. Záleží také, na kolika zařízeních současně chcete televizi sledovat. Pokud víte, že v domácnosti budete běžně sledovat současně na čtyřech zařízeních, měli byste mít internet s rychlostí alespoň 20 Mb/s.

 • Wi-Fi

  Wi-Fi (Wireless Fidelity) je technologie bezdrátového připojení k internetu. K přenosu dat využívá rádiové vlny mezi zařízeními, která jsou vybavena WiFi adaptérem, jako jsou notebooky, mobilní telefony nebo televizory. 

   

  Technologii využívají poskytovatelé internetu pro šíření bezdrátového internetu z vysílačů směrem k zákazníkům. V těchto případech jsou domácnosti vybaveny malými přijímacími anténami. WiFi sítě využívají různá frekvenční pásma - nejčastěji 2,4 a 5 GHz (rychlost připojení cca do 50 Mb/s) a 60 GHz (rychlost připojení v řádu stovek Mb/s). 

   

  Domácí WiFi sítě vysílají WiFi routery, které připojují domácí počítače, tablety, mobilní telefony a další zařízení k internetu. WiFi router také umožňuje připojení více zařízení k internetu najednou a umožňuje sdílení souborů mezi zařízeními v domácí síti.

   

  Wi-Fi používá standardy definované organizací IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), které určují frekvence, kanály a rychlosti přenosu dat. Wi-Fi standardy se neustále vyvíjejí a zlepšují, aby mohly nabídnout rychlejší a spolehlivější bezdrátové připojení k internetu. V současné době jsou nejrozšířenější Wi-Fi standardy 802.11n a 802.11ac.

 • RJ45

  RJ45 je standardní konektor používaný pro připojení ethernetových kabelů do síťových rozhraní. RJ45 umožňuje přenos dat mezi zařízeními pomocí ethernetového protokolu.

   

  RJ45 konektor je malý plastový konektor se 8 kovovými vodiči (piny), které jsou zasunuty do zásuvky v síťovém rozhraní počítače, přepínače nebo jiného síťového zařízení. Konektor je velmi podobný telefonnímu konektoru RJ11, ale má větší počet pinů.

   

  Ethernetové kabely s RJ45 konektory jsou běžně používány pro vytváření sítí, kde umožňují vysokorychlostní přenos dat mezi zařízeními. Ethernetové sítě se používají v domácnostech, kancelářích, školách a dalších místech, kde je potřeba sdílet data mezi počítači nebo jinými zařízeními.

   

  Je důležité používat správný typ ethernetového kabelu s RJ45 konektorem, který odpovídá potřebám sítě. Existují například kabely kategorie 5e, 6 nebo 6a s různými rychlostmi a vzdálenostmi přenosu.

 • Hotspot

  Hotspot je místo s bezdrátovým připojením k internetu, které umožňuje uživatelům připojit se k internetu pomocí Wi-Fi. Hotspoty jsou často k dispozici ve veřejných prostorách, jako jsou kavárny, restaurace, letiště a knihovny, a mohou být také instalovány v soukromých domácnostech a firmách. Pro připojení k hotspotu je zapotřebí zařízení s Wi-Fi, jako jsou mobilní telefony, tablety nebo notebooky.

   

  Pro připojení k některým hotspotů je nutné zadat heslo. V určitých případech mohou být hotspoty placené, většina je však zdarma. Hotspoty mohou mít také omezení rychlosti připojení nebo limit na množství dat, které mohou uživatelé využít.

 • Firmware

  Firmware je základní software, který je uložen v nevyměnitelné paměti zařízení, jako jsou např. počítače, spotřebiče, mobilní telefony, routery a další elektronika. Firmware je v těchto zařízeních předinstalovaný a většinou se nedá běžným uživatelem změnit.

   

  Firmware obsahuje instrukce pro řízení funkcí daného zařízení. Například firmware v routeru obsahuje instrukce pro řízení přístupových práv a přepínání mezi sítěmi. Firmware v mobilním telefonu řídí funkce jako jsou např. zpracování hovorů a připojení k internetu. Firmware v tiskárně řídí proces tisku a připojení k počítači.

   

  Firmware se obvykle aktualizuje při opravách a vylepšeních nebo při změnách v technologii. Aktualizace firmware může přinést nové funkce, vylepšení výkonu, opravy chyb a zvýšení bezpečnosti. Firmware může být aktualizován pomocí specializovaného softwaru, který umožní jeho aktualizaci z externího zdroje.

 • DNS

  DNS (Domain Name System) je systém pro překlad doménových adres (např. www.nordictelecom.cz) na IP adresy (např. 93.184.216.34), které jsou používány pro identifikaci počítačů a zařízení připojených k internetu. DNS vytváří rozhraní mezi čitelnými doménovými jmény a číselnými IP adresami, což usnadňuje používání a zapamatování si webových adres pro běžné uživatele

   

  Když uživatel zadá do webového prohlížeče adresu URL, DNS přeloží tuto adresu na příslušnou IP adresu a následně prohlížeč pošle požadavek na server s touto IP adresou. DNS je také důležitá pro bezpečnost a ochranu soukromí, protože umožňuje uživatelům používat šifrované a ověřené připojení pomocí SSL certifikátů a dalších zabezpečovacích opatření.

   

  Fungování DNS je založeno na distribuovaném systému serverů, které obsahují informace o doménových jménech a příslušných IP adresách. Když uživatel zadá doménové jméno do svého webového prohlížeče, DNS server vyhledá IP adresu pro dané doménové jméno a vrátí ji zpět do prohlížeče. Tento proces se nazývá "resoluce DNS".

 • FTTH

  FTTH (Fiber to the Home) je moderní technologie připojení k internetu, která umožňuje do domácnosti přivést vysokorychlostní internet pomocí optického vlákna.

   

  Technologie dosahuje velmi vysokých přenosových rychlostí (na některćh místech i více než 1 Gb/s) a širokopásmového připojení k internetu, což umožňuje uživatelům streamovat video obsah, stahovat velké soubory nebo hrát online hry bez prodlev.

   

  Mezi největší výhody FTTH technologie patří vysoká rychlost, spolehlivost a odolnost proti vnějším vlivům. Optické vlákno je také mnohem šetrnější k životnímu prostředí, než tradiční měděné kabely. FTTH navíc poskytuje dostatečně velkou šířku pásma pro rozšíření digitálních služeb budoucnosti, jako jsou například chytré domácnosti a IoT (Internet věcí).

   

  Takže FTTH v podstatě znamená, že je internetové připojení přivedeno pomocí optického vlákna až do domácnosti uživatele, což umožňuje rychlejší, spolehlivější a širší šířku pásma pro internetové připojení.

 • IPv6

  IPv6 (Internet Protocol version 6) je novější verze internetového protokolu pro přenos dat po internetu pomocí IP adres. IPv6 byl vyvinut jako náhrada za starší verzi protokolu, IPv4, a umožňuje použití mnohem většího počtu IP adres.

   

  IPv6 adresa se skládá ze 128 bitů, zapisuje se pomocí hexadecimálních čísel oddělených dvojtečkami a může mít různé formáty. Například, IPv6 adresa může vypadat takto: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

   

  IPv6 řeší některé problémy, se kterými se setkává IPv4, jako je omezený počet unikátních IP adres a nízká úroveň zabezpečení. Díky mnohem většímu počtu IP adres umožňuje IPv6 připojení mnohem většího počtu zařízení na internet a umožňuje nové funkce, jako například vylepšené zabezpečení a kvalitu služeb. IPv6 se postupně stává standardem pro internetové připojení a mnoho poskytovatelů internetových služeb již nabízí podporu pro tento protokol.

 • DOS

  DOS (Denial of Service) je typ kybernetického útoku, při kterém jsou zpomalené, nedostupné nebo zcela zablokované služby na cílovém serveru či síti. Útoky typu DOS mají za cíl zahlcovat cílový server velkým množstvím žádostí, což způsobuje, že server není schopen zpracovávat další požadavky a služby se stávají pro uživatele nedostupné.

   

  Útoky typu DOS jsou nejčastěji realizované prostřednictvím botnetů, kdy je cílový server zahlcován velkým počtem požadavků vyslaných z mnoha různých zařízení, nebo pomocí tzv. amplifikačních útoků, kdy na cílový server směřuje velké množství datového provozu.

   

  Útoky typu DOS mohou být velmi škodlivé pro firmy, organizace nebo státní instituce. Způsobují totiž výpadky služeb, což může mít za následek ztrátu obchodů, reputace a zákazníků. Proto je důležité chránit se proti DOS pomocí různých bezpečnostních opatření, jako například filtrace provozu, rozložení zátěže a další.

 • WPS

  WPS (Wi-Fi Protected Setup) je bezdrátový zabezpečovací protokol, který usnadňuje proces připojení nových zařízení k bezdrátové síti Wi-Fi bez nutnosti ručního zadávání hesla. Proces připojení pomocí WPS funguje tak, že uživatel stiskne tlačítko WPS na přístupovém bodu a na novém zařízení stiskne tlačítko WPS nebo zadá osmimístný WPS PIN. Poté se zařízení automaticky připojí k bezdrátové síti, aniž by uživatel musel ručně zadávat heslo. I když je WPS pohodlné, může být méně bezpečné, protože útočníci mohou použít různé metody, aby získali přístup k bezdrátové síti. Z tohoto důvodu se doporučuje deaktivovat WPS nebo používat jiné bezpečnější metody připojení k bezdrátové síti, jako například WPA2-PSK s dlouhým a silným heslem.

 • DKIM

  DKIM (DomainKeys Identified Mail) je e-mailová autentizační technologie, která pomáhá chránit před podvodnými e-maily a phishingovými útoky.

   

  DKIM umožňuje ověřit, že e-mailová zpráva byla odeslána z autorizovaného a důvěryhodného zdroje, což snižuje riziko, že zpráva bude zaměněna za spam nebo podvod.

   

  Jak funguje DKIM? Při odesílání e-mailu na konkrétní adresu je tento podepsán digitálním klíčem. Příjemce pak může ověřit podpis pomocí veřejného klíče publikovaného v DNS záznamech domény odesílatele. Pokud se klíče shodují, zpráva je považována za autentickou a důvěryhodnou.

   

  DKIM je jednou z technologií e-mailové autentizace společně s dalšími jako SPF (Sender Policy Framework) a DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance), které mohou být použity společně pro zajištění větší úrovně zabezpečení e-mailových komunikací.

 • DHCP

  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je síťový protokol, který umožňuje automatické přidělování IP adres a dalších síťových parametrů (např. výchozí brány, DNS serveru atd.) zařízením připojeným k počítačové síti.

   

  DHCP umožňuje správci sítě centrálně spravovat přidělování IP adres a dalších konfiguračních informací pro všechna připojená zařízení, což zjednodušuje správu sítě a minimalizuje riziko konfliktu IP adres.

   

  DHCP funguje tak, že uživatel (např. počítač nebo mobilní zařízení) po připojení k síti zašle DHCP žádost o přidělení IP adresy a dalších síťových parametrů k DHCP serveru. DHCP server poté přidělí klientskému zařízení nevyužitou IP adresu a další konfigurační informace pro připojení k síti.

   

  Při použití DHCP uživatelé obvykle obdrží IP adresu, která platí pouze po určitou dobu (tzv. lease time), po které musí žádat o novou IP adresu. Toto umožňuje správci sítě měnit konfiguraci sítě dynamicky a zároveň zabránit neaktivním uživatelům, aby zabírali IP adresy, které by jinak mohly být použity aktivními zařízeními.

 • AP - Access Point

  AP (Access Point) je síťové zařízení, které umožňuje bezdrátové připojení k internetu nebo k dalším zařízením pomocí Wi-Fi signálu.

   

  V telekomunikacích se zařízení slangově říká zařízení “ápéčko” a nejčastěji jde o výraz označující vysílač šířící internet k zákazníkům.

   

  AP se může využít i pro rozšíření pokrytí bezdrátové sítě. Pokud má například firma velkou kancelářskou budovu a signál bezdrátové sítě z routeru nestačí na pokrytí celé budovy, lze do budovy umístit další AP, který bude signál rozšiřovat a umožní tak bezdrátové připojení uživatelům i na místech

   

  V průmyslu a firemním prostředí jsou AP často integrovány do větších bezdrátových sítí a řízeny pomocí specializovaného softwaru. Při výběru access pointu je důležité zohlednit jeho dosah, přenosovou rychlost a bezpečnostní funkce.

 • Latence

  Síťová latence je zpoždění, které signál potřebuje k přenosu mezi vaším zařízením a cílovým serverem. Měří se v milisekundách (ms). V podstatě se jedná o časovou prodlevu, kterou signál potřebuje k cestě tam a zpět. Např. kliknete na webové stránce na tlačítko a otevře se vám nová stránka. I když máte slušnou rychlost připojení, vysoká latence může způsobit, že výsledek na stránce uvidíte zpožděně.

   

  V našem článku si můžete přečíst, jak jednoduše latenci změřit a jaké jsou orientační hodnoty latence pro jednotlivé technologie připojení.

 • 5G

  5G je pátou generací mobilních sítí, která nabízí rychlejší a spolehlivější připojení k internetu. Současně umožňuje přenos výrazně většího objemu dat než předchozí generace (3G a 4G LTE). 

   

  Hlavní výhoda 5G sítí spočívá v licencovaném pásmu vysílání, které nabízí v tuzemsku jen několik operátorů. Díky tomu, že v licencovaném pásmu může vysílat jen operátor, který si možnost využívat pásmo zakoupil v aukci, odpadá riziko překrývání a rušení signálu

   

  5G nabízí rychlosti přenosu dat v řádu stovek Mb/s za sekundu, což umožňuje stahování a streamování videí v ultra vysokém rozlišení (4K a 8K) bez prodlev. Technologie umožňuje rozvoj nových technologií, jako jsou autonomní vozidla, virtuální nebo rozšířená realita a průmyslové aplikace s vysokými nároky na přenos dat. 5G síť má také nižší latenci než předchozí generace mobilních sítí, což znamená, že doba odezvy sítě je mnohem kratší. To je důležité pro aplikace s vysokou odezvou, jako jsou videohry a telemedicína.

   

  Někteří telekomunikačních operátoři na 5G síti nabízejí i stabilní internet na doma o rychlostech mezi 30 až 100 Mb/s, bez limitu stahování dat.

 • 4G

  4G (čtvrtá generace) je mobilní bezdrátová technologie, která umožňuje rychlý přenos dat (až 300 Mb/s), streamování videa a hlasových hovorů, surfování na internetu a další aktivity přes mobilní zařízení. 4G nabízí výrazně vyšší rychlosti stahování a nahrávání dat než předchozí 3G technologie, a umožňuje také využívat nové funkce, jako jsou například videokonference nebo hraní online her.

   

  4G (nebo také LTE) využívá digitální signály a speciální multiplexní technologie pro přenos dat přes mobilní sítě. Technologie je optimalizována pro efektivní používání datových služeb a přenáší data v paketech, což umožňuje rychlejší a efektivnější využití kapacity sítě. Další výhodou 4G je, že nabízí nižší odezvu a lepší připojení v oblastech se špatným signálem.

   

  V současné době je 4G běžně dostupná v mnoha zemích světa a využívá se jako standard pro mobilní připojení k internetu. Na řadě míst však dochází k postupnému přechodu na modernější 5G.

 • Kdo je Ajťák na příjmu a s čím mi poradí?

  Ajťák na příjmu je víc než běžná technická podpora. Na telefonní lince 800 666 777 (denně od 8 do 20 hod.) vám rádi pomůžeme s menšími i většími IT problémy, jako je třeba nastavení Wi-Fi routeru, instalace programů, nastavení mobilního telefonu nebo televize.

   

  Nejčastěji se nás ptáte na:

   

  - Zapojení a nastavení WiFi routeru

  - Zapomenuté heslo k online účtu
  - Nastavení a spárování Nordic TV

   

  Rádi vám poradíme také s dalšími otázkami, které se týkají technologií, např.:

   

  - Spuštění a nastavení nového počítače nebo tiskárny
  - Potíže s počítačem (zpomalení, chybové hlášky, nefunkční programy)

  - Instalace aplikací a programů
  - Nastavení nového mobilního telefonu, tabletu, televize
  - Spárování/propojení různých zařízení
  - Propojení mobilních zařízení přes Bluetooth

  - Záchrana nechtěně smazaných dat

  - Zálohování dat
  - Odvirování počítače

   

  Řešení se ale pokusíme najít vždy, když se na nás obrátíte při potížích s technologiemi a elektronikou.

  Více se dozvíte na této stránce.

 • Vše o nové podobě vyúčtování

  Průvodce novým vyúčtováním najdete tady

   

  Novinky, které na původním vyúčtování chyběly:

   

  - Trvalý VS: Na vyúčtování najdete Trvalý variabilní symbol (Trvalý VS), který slouží pro nastavení platby trvalým příkazem. Pokud tedy používáte tuto platební metodu, nastavte si prosím u příkazu číslo trvalého variabilního symbolu.

   

  - Platba na terminálech Sazka: Na vyúčtování najdete QR kód, kterým můžete platbu uhradit ve své bankovní aplikaci nebo na terminálech Sazka. Vyúčtování stačí přinést na místo, kde je terminál Sazka k dispozici, naskenovat QR kód a částku uhradit hotově nebo kartou.

 • Jakými způsoby mohu uhradit své vyúčtování? Platba inkasem, bankovní převod, QR kód

  Vyúčtování můžete hradit několika způsoby.

   

  Inkasní platba: Doporučujeme nastavení inkasní platby. Platbu za vyúčtování si pravidelně strhneme a vy tak nemusíte myslet na úhradu. Tento způsob platby si nejdříve nastavíte v samoobsluze (kliknete na jméno zákazníka vpravo nahoře a zascrollujete níže k sekci Nastavení vyúčtování) a následně inkasní platbu povolíte také ve svém bankovnictví. 

   

  Běžný bankovní příkaz: Vyúčtování můžete platit i bežným bankovním příkazem, vždy po vystavení vyúčtování.

   

  QR kód: Můžete využít i digitálního pomocníka v podobě QR kódu, jehož načtením platbu provedete ve své bankovní aplikaci.

   

  Trvalý příkaz: Ve svém bankovnictví si můžete nastavit také pravidelný trvalý příkaz. Jako variabilní symbol v takovém případě uveďte Trvalý variabilní symbol (Trvalý VS) nebo Zákaznické číslo. Oba údaje najdete na svém vyúčtování. 

   

 • Potřebuji na svém vyúčtování zobrazit více informací nebo změnit údaje. Půjde to?

  Zavolejte prosím na naši zákaznickou linku nebo nám napište email na info@nordictelecom.cz. V případě, že máte na svém vyúčtování např. více služeb na různých adresách a potřebujete je pojmenovat podle adres nebo uživatelů služeb, můžeme vám tuto informaci do vyúčtování doplnit.

 • Kde najdu přehled svých vyúčtování?

  Přehled svých vyúčtování najdete v samoosluze. Mimo jiné se zde dozvíte, jestli máte všechna vyúčtování uhrazena a dokumenty si také můžete stáhnout ve formě PDF.

 • Potřebuji poslat opis vyúčtování, co mám dělat?

  Vyúčtování si můžete stáhnout v samoobsluze nebo nám zavolejte na zákaznickou linku. Rádi vám opis vyúčtování zašleme.

 • Provedl jsem platbu se špatným nebo žádným VS, co mám dělat?

  Zavolejte nám prosím na zákaznickou linku nebo napiště email na info@nordictelecom.cz. Platbu s pomocí našich finančních specialistů dohledáme a spárujeme. K tomu, abychom platbu identifikovali, budeme potřebovat co nejvíce detailů, např.: kdy došlo k odeslání platby, na jaké číslo účtu a v jaké výši. Aby k podobným nedopatřením nedocházelo, doporučujeme nastavit plabu inkasem.

 • Mohu si vyúčtování nechat zasílat v elektronické podobě?

  Ano, určitě. Přihlaste se do samoobsluhy, kde můžete upravit nastavení zasílání vyúčtování nebo nám zavolejte na zákaznickou linku.

 • Mohu si vyúčtování nechat zasílat v papírové podobě?

  Ano, určite je možné dostávat vyúčtování v papírové podobě. Způsob zasílání vyúčtování si můžete nastavit v samoobsluze nebo zavolejte na naši zákaznickou linku 800 80 70 60. Současně vás ale musíme upozornit, že výúčtování zasílané poštou je zpoplatněno částkou dle platného ceníku.

 • Nepřišlo mi vyúčtování, co mám dělat?

  Pokud máte jako doručovací metodu nastavený email, zkontrolujte prosím, jestli vyúčtování neskončilo ve SPAMu. Všechna svá vyúčtování najdete také v samoobsluze. Mimo jiné se zde dozvíte, jestli máte všechna vyúčtování uhrazena a dokumenty si také můžete stáhnout ve formě PDF.

 • Jak postupovat, když chci vyúčtování platit inkasem?

  Je to jednoduché. Nastavení můžete provést sami v samoobsluze (v sekci profil) nebo zavolejte na naši zákaznickou linku. Následně je třeba nastavit povolení k inkasu (vč. limitů) i ve svém bankovnictví. Poté už se o úhradu nemusíte starat, probíhá automaticky.

 • Jak postupovat, když chci vyúčtování platit trvalým příkazem?

  Přihlaste se prosím do samoobsluhy a v zákazickém profilu si nastavte změnu způsobu platby. Následně si v bance nastavíte trvalý příkaz k úhradě. Místo trvalého příkazu však doporučujeme založit inkasní způsob platby. Úhradu si nemusíte hlídat a ve své bance si můžete nastavit omezení na konkréní výši platby.

 • Jak mohu změnit způsob úhrady svého vyúčtování?

  Změnu nastavení způsobu úhrady můžete provést v samoobsluze. Pro Vaše pohodlí doporučujeme platbu inkasem. Úhradu si nemusíte hlídat a ve své bance si můžete nastavit omezení na konkréní výši platby.

 • Co se stane, když zaplatím po datu splatnosti?

  V případě, že se zpozdíte o několik dní, nic zásadního se nestane. Pokud bychom však platbu neobdrželi, můžeme v krajním případě přistoupit k omezení fungování služby nebo dokonce k podání výpovědi. Jde nicméně o krajní řešení, ke kterému přistupujeme velmi neradi. Pro vaše pohodlí proto doporučujeme nastavit plabu inkasem. Úhradu si nemusíte hlídat a ve své bance si můžete nastavit omezení na konkréní výši platby.

 • Jaká je splatnost vyúčtování služeb?

  Splatnost vyúčtování se může lišit podle toho, jaké služby využíváte. Konkréní datum splatnosti proto najdete přímo na každém vyúčtování. Nejjednodušší způsob, jak si svá vyúčtování zobrazit je naše zákaznická samoobsluha.

 • Kde najdu podrobný výpis hovorů?

  Podrobný výpis hovorů najdete v samoobsluze v sekci Vyúčtování.

 • Jak mám podat reklamaci?

  Zavolejte na naši zákaznickou linku nebo nám napište e-mail na info@nordictelecom.cz. Na řešení reklamace máme 30 dní od jejího přijetí a o jejím vyřízení vás samozřejmě budeme informovat.

   

  Pokud budete zasílat písemnou reklamaci, uveďte prosím své aktuální telefonní číslo i zákaznické číslo, které naleznete na vyúčtování a podrobný popis reklamované situace. Dopis zašlete na adresu:

   

  Nordic Telecom Regional s.r.o.

  Reklamační oddělení

  Jihlavská 1558/21

  140 00 Praha 4 - Michle

   

  Chtěli bychom také upozornit, že reklamace vyúčtování nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování ke dni splatnosti.

   

  V případě reklamace zařízení použíjte prosím tento vzor.

 • Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?

  Ze zákona máme na vyřízení reklamace 30 dní. Požadavky se ale snažíme vyřešit co nejdříve. Délka vyřízení nejvíce závisí na tom, čeho se reklamace týká. Například na reklamaci vyúčtování vám zareagujeme během několika dní. U reklamace zařízení jsme závislí na servisu našeho partnera.

 • Kde najdu vzor reklamačního protokolu?

  Vzor reklamačního protokolu si můžete stáhnou tady.

 • Jak probíhá instalace Zeleného internetu?

  Průběh instalace záleží na technologii připojení. Pro lepší představu jsme pro vás připravili krátká videa, která postup instalace přibližují:

   

  Jak probíhá instalace bezdrátového internetu Nordic

   

   

   

  Jak probíhá instalace kabelového internetu Nordic Plus 

   

   

   

  Jak probíhá instalace internetu Nordic Plus na síti CETIN

   

   

 • Mohu si u Nordicu pořídit symetrický tarif?

  Ano, pokud to technologie přípojení umožňuje, můžete si tarif za 55 Kč měsíčně vylepšit a data poté stahovat i odesílat stejnou rychlostí (tzv. symetrický tarif).

   

  Tarifní řada Nordic Plus (internet kabelem/optikou)
   

  U vybraných tarifů Nordic Plus si můžete službu vylepšit přímo v online objednávce. Po vložení služby do košíku stačí v první kroku objednávky kliknout na „Vylepšit službu“ a následně vybrat „Příplatek za symetrický tarif“. Pokud dostupný tarif neumožňuje nastavení symetrických parametrů, vylepšení není v objednávce dostupné.

   

  Můžete nás také kontaktovat na zákaznické lince 800 80 70 60 nebo e-mailu info@nordictelecom.cz a my vám symetrický tarif rádi nastavíme.


   

  Tarifní řada Nordic (internet vzduchem) symetrické parametry nepodporuje.

 • Reklamuji nefunkční zařízení. Kam ho mohu poslat?

  Nefunkční zařízení nebo SIM kartu zašlete společně s reklamačním protokolem (ke stažení tady) na adresu:

   

  Nordic Telecom Regional s.r.o.

  Jihlavská 1558/21

  140 00 Praha 4 - Michle

   

  Lhůta pro vyřízení reklamace je maximálně 30 dní od obdržení přístroje.

 • Nesouhlasím s výsledkem reklamace, jak mohu postupovat?

  V případě, že nesouhlasite s výsledkem vyřízení reklamace, je možné se obrátit na našeho zákaznického ombudsmana, který situaci podrobně prověří. O výsledku vás budeme informovat do 30 dnů. Většinou však rychleji.

   

  Našeho ombudsmana můžete kontaktovat e-mailem: ombudsman@nordictelecom.cz

   

  nebo písemně:

   

  Michaela Hájková

  Ombudsman Nordic Telecom

  Jihlavská 1558/21

  140 00 Praha – Michle

 • Nefunguje mi internetové připojení. Co mám dělat?

  Než nám zavoláte, vyzkoušejte pár osvědčených tipů, které mohou pomoci.

   

  - Začněte tím, že restartujete domáci Wi-Fi router a počítač, případně i přijímací anténu (pokud máte internet šířený vzduchem). Hodí se také zkontrolovat správné zapojení všech kabelů, které vedou do routeru.

   

  - Pokud máte internet vedený do počítače přímo přes kabel, zkontrolujte, zda je zapojení v pořádku (nepřerušovaně svítící dioda je dobré znamení).

   

  V případě, že nic z popsaného nezafunguje, zavolejte nám prosím na zákaznickou linku 800 80 70 60. Společně se na to podíváme.

 • Webové stránky se načítají pomalu. Čím to může být?

  Pomalé načítání stránek může mít více důvodů. Zpomalení nemusí být nutně způsobeno technickými potíži. Načítání se zpomaluje, když máte například v prohlížeči spuštěno mnoho aktivních oken nebo stahujete objemný soubor. Třeba film. Na začátek proto zkuste zavřít všechna okna v prohlížeči a restartovat počítač i domácí Wi-Fi router.

   

  Rychlost samozřejmě ovlivňují také parametry tarifu, který jste si vybrali. Může se stát, že když se připojí celá rodina současně a máte nižší rychlost tarifu, nebude jeho přenosová kapacita stačit.

   

  V případě přetrvávajících potíží prosím zavolejte na naši zákaznickou linku 800 80 70 60.

 • Jak zjistím svoji IP adresu?

  Standardní IP adresy v naší síti jsou dynamicky přidělované, nejsou tedy stálé a může docházet k jejím změnám. Na internetu existují různé stránky, které zobrazí vaši aktuální IP adresu. Do vyhledávače stačí napsat např. "Moje IP adresa".

   

  Privátní IP adresa, kterou poskytujeme standardně, umožňuje větší bezpečí proti elektronickým útokům. Privátní IP adresy v naší síti mají tvar 192.168. nebo 10.0.

   

  Veřejná IP adresa poskytuje menší bezpečí proti elektronickému útoku, některé služby však veřejnou IP adresu vyžadují, např. vzdálené připojení ke kamerám nebo přístup k počítači přes vzdálenou plochu. U našeho internetového připojení si můžete zvolit, jestli chcete veřejnou nebo privátní IP adresu. Veřejnou IP adresu zpoplatňujeme dle platného ceníku.

 • Nemůžu přijímat ani odesílat poštu, internet přitom funguje. Co mám dělat?

  Je potřeba podívat se na nastavení e-mailového klienta. Nejdříve zkontrolujte nastavení SMTP serveru odchozí pošty a správnost uživatelského jména a hesla. Poté vypněte zabezpečení SSL a přihlašování s ověřením zabezpečeného hesla.

   

  Je dobré vědět, že nastavení SMTP serveru odchozí pošty se liší podle poskytovatele vaší emailové adresy. Mezi najčastější poskytovatele patří Seznam, Google, nebo Centrum. Pro seznam zadejte smtp.seznam.cz, pro Gmail: smtp.gmail.com a pro Centrum: smtp.centrum.cz.

 • Nefunguje mi určitá webová stránka, ale ostatní ano. V čem je problém?

  Problém zpravidla nebývá v naší síti, ale v serveru, na kterém jsou konkrétní webové stránky umístěny. Server může být odpojen nebo právě prochází údržbou. Zkuste proto stránky navštívit později.

 • Na WiFi routeru bliká zeleně kontrolka DSL a kontrolka internetu nesvítí vůbec, co mám dělat?

  Určitě nic nezkazíte tím, když zkusíte restartovat domácí WiFi router. Pokud to nepomůže, zavolejte prosím na naši zákaznickou linku

  800 80 70 60, kde vám rádi pomůžeme.

 • Na WiFi routeru svítí červeně kontrolka internetu a nemohu se připojit, co mám dělat?

  Pravděpodobně jde o chybně nastavené přihlašovací údaje. WiFi router je potřeba restartovat a údaje znovu nastavit podle manuálu. Pokud kontrolka nesvítí zeleně ani po novém nastavení přihlašovacích údajů nebo si nejste jistí, jak na to, zavolejte prosím na naši zákaznickou linku.

 • Nefunguje mi SIM karta, co mám dělat?

  Zkuste prosím SIM kartu výjmout a znovu umístit do telefonu. Pokud to nepomůže, zavolejte prosím na naši zákaznickou linku z jiného funkčního telefonu.

 • Kde si mohu objednat službu Nordic TV?

  Nordic TV si můžete objednat jednoduše tady. Stačí si vybrat tarif, který vám bude vyhovovat. Služba je bez závazku a pro její fungování potřebujete jen internetové připojení v dostatečné rychlosti, doporučujeme nejméně 5 Mb/s.

 • Jak probíhá aktivace Nordic TV?

  Vše začíná objednáním služby na našich stránkách. Průběh aktivace poté záleží na tom, jestli si službu objednáte bez set-to boxu, nebo se set-top boxem.

   

  Máte doma „chytrou“ TV

  Pokud doma máte tzv. chytrou televizi (tzn., že set-top box nepotřebujete), zašleme vám na e-mail hned po potvrzení objednávky přihlašovací údaje do Nordic TV účtu. V něm si jednoduše spárujete svá zařízení (TV, notebook, mobil) a můžete začít sledovat!

   

  Nemáte doma „chytrou“ TV

  V případě, že doma nemáte tzv. chytrou televizi a objednáte si službu se set-top boxem, zašleme vám nejdříve set-top box a po jeho převzetí i přihlašovací údaje do Nordic TV účtu. Pokud si současně s Nordic TV objednáte také náš internet, set-top box vám pomůže nastavit náš technik při instalaci internetu.

   

  Jak probíhá aktivace Nordic TV se set-top boxem


   

   

   

   

 • Jak si změním tarif Nordic TV?

  Tarif si můžete změnit kdykoli přes samoobsluhu. Změna se projeví během několika minut.

 • Potřebuji ke službě „chytrou“ televizi?

  Nepotřebujete. Pokud máte starší televizi, budete si ale potřebovat koupit nebo pronajmout set-top box Arris. Následně jednoduše propojíte svoji televizi se set-top boxem a můžete využívat všechny chytré funkce, které Nordic TV nabízí. Samotná instalace trvá přibližně 5 až 10 minut a zvládne ji i člověk bez zkušenosti se zapojením podobných zařízení.

   

  Set-top box nepotřebujete v případě, že službu budete využívat ve svém mobilu, tabletu, počítači nebo vlastníte tzv. chytrou televizi.

   

  Seznam podporovaných zařízení najete tady

   

  Jak probíhá aktivace Nordic TV se set-top boxem


   

   

 • Jak si mohu dokoupit doplňkové balíčky u Nordic TV?

  Doplňkové balíčky si můžete dokoupit kdykoliv přes samoobsluhu. Aktivace balíčku proběhne ihned a cena se vám přičte do následujícího vyúčtování. Balíček má měsíční platnost a automaticky se obnovuje.

 • Jsou Nordic služby opravdu bez závazku?

  Samozřejmě! Znamená to, že vás k sobě nepoutáme žádnou finanční sankcí. Smlouvu s vámi uzavřeme na dobu neurčitou s možností závazek kdykoliv vypovědět se zákonnou 30 denní výpovědní dobou.

 • Mohu si nahrát pořady?

  Ano, můžete si nahrát až 300 hodin záznamu a pořady si tak pustit, kdykoli se to hodí vám.

 • Mohu sledovat vysílání zpětně?

  Ano, jakýkoli pořad si můžete pustit až 7 dní zpětně.

 • Jak rychle mi zapojíte internet?

  Následující pracovní den po objednání služby vám zavoláme a domluvíme se na vhodném termínu instalace. S termínem se vám vždy snažíme vyjít vstříc.

   

  Průměrná doba od objednání do zřízení služby je 5 pracovních dní.

 • Jak službu převedu na jinou osobu?

  Nemusíte nikam chodit. Zavolejte prosím na naši zákaznickou linku 800 80 70 60 nebo nám napište email na info@nordictelecom.cz. Pošleme vám formulář pro převod služby. Po jeho vylnění vaši žádost zpracujeme a elekronicky odešleme ke schválení novému majiteli. Jakmile převod služby potvrdí, zašleme potvrzení o úspěšném převodu služby i vám.

 • Na kolika zařízeních mohu Nordic TV najednou sledovat?

  V jedné chvíli můžete Nordic TV sledovat až na čtyřech zařízeních (TV, počítač, tablet nebo mobil). Na každém zařízení je samozřejmě možné sledovat jiný program.

 • Na jakých zařízeních mohu sledovat Nordic TV?

  Nordic TV můžete sledovat na televizi, počítači, mobilu i tabletu. Níže najdete výčet podporovaných zařízení. 

   

  Obecně platí, že Nordic TV spustíte na všech současných zařízeních, ať už jde o chytré TV, počítače nebo mobilní telefony.

   

   

  Chytré TV

   

  Do smart TV si stačí stáhnout aplikaci Nordic TV (do starších typů televize aplikaci SledovaniTV).

  Aplikace je dostupná pro následující televize:

   

  Chytré televize Samsung

  Aplikace Nordic TV je dostupná pro modely 2017 a vyšší. Starší aplikace Nordic TV nebo SledovaniTV je dostupná pro všechny Smart TV Orsay modely 2012 až 2014 a Tizen modely 2015. Návod k instalaci aplikace najdete tady.

   

   

  Chytré televize LG

  Aplikace NordicTV je dostupná pro televize WebOS 2017 a vyšší, starší aplikace NordicTV nebo SledovaniTV i na NetCast modely 2012 a 2013, WebOS 2014 až 2016. Návod k instalaci aplikace najdete tady.

   

   

  Chytré televize s Android TV

  Všechny televize značek TCL, Thomson, Sony, Phillips, a další s operačním systémem Android TV.  (doplnit loga značek TV)

   

   

  Televize od výrobce Vestel

  Zařízení nižší a střední třídy prodávané pod značkami Panasonic, JVC, Toshiba, Finlux a další. (doplnit loga značek TV)

   

   

  Chytré televize Panasonic

  Všechny modely se systémem My Homescreen 2013 a vyšším. Návod k instalaci aplikace najdete tady.

   

   

  Televize Hisense

  Pro modely s operačním systémem Hisense VIDAA z let 2016 až 2021 a pro modely s operačním systémem Android TV.

   

   

   

  Televizní boxy

   

  Aplikaci Nordic TV podporuje celá řada televizních boxů, set-top-boxů, multimediálních center a jiných chytrých televizních krabiček.

   

  Pokud máte Apple TV, set-top-box se systémem AndroidTV nebo FireTV, jednoduše si stáhněte aplikaci a během chvilky se dívejte.

   

  Televizní boxy s AndroidTV

  Například Google TV, Xiaomi Mi TV Box, Tesla, Evolveo a další zařízení s certifikací AndroidTV. Instalujte z Google Play.

   

   

  AppleTV

  Podporovány jsou všechny Apple TV od 4. generace s operačním systémem tvOS 10 a vyšším. Instalujte z App Store.

   

   

  Konzole nVidia Shield

  Podporovány jsou všechny herní konzole a digitální přehrávače nVidia Shield s operačním systémem AndroidTV. Instalujte z Google Play.

   

   

  Amazon Fire TV

  Aplikace SledovaniTV funguje na všech zařízeních Fire TV. Nainstalujete z Amazon Appstore

   

   

  RokuTV

  Aplikace SledovaniTV funguje na všech zařízeních se systémem RokuTV. Nainstalujete z Roku ChannelStore

   

   

  Set-top-boxy NordicTV

  Podporovány jsou všechny naše set-top-box zařízení.

   

   

   

  Mobilní zařízení

   

  Nordic TV si s sebou můžete vzít také na chalupu nebo na dovolenou. Do svého mobilu nebo tabletu si jednoduše stáhnete naší aplikaci a televizi sledujete tam, kde je internet.

   

  Mobily a tablety s Androidem

  Všechna mobilní zařízení Android od verze 4.1. 

  Aplikace Nordic TV z Google Play

   

   

  iPhony a iPady s iOS

  Všechna mobilní zařízení s iOS verzí 12.0 a vyšší. 

  Aplikace NordicTV z App Store

   

   

  Mobily s Windows Phone

  Všechna mobilní zařízení s Windows Phone 8 a novější. 

  Aplikace SledovaniTV z Microsoft Store

   

   

  Mobily Huawei a Honor

  Všechna mobilní zařízení Huawei a Honor s AppGallery. 

  Aplikace SledovaniTV z AppGalery

   

   

   

  Další zařízení

   

  Stačí se přihlásit na této stránce nebo zapojit své zařízení s Chromecastem do TV.

   

  Podporované prohlížeče

  Podporujeme drtivou většinu běžných prohlížečů – například Chrome, Firefox, Safari, Edge, Operu nebo Vivaldi – na operačních systémech Windows, MacOS i Linux.

   

   

  Google Cast protokol

  Všechna zařízení, která umožňují streamování videa pomocí technologie Chromecast.

   

   

  Apple Watch

  Speciální aplikace SledovaniTV také do hodinek Apple Watch.

 • Jak získám Nordic TV k internetu na 3 měsíce zdarma?

  Ke každé objednávce internetového tarifu můžete získat Nordic TV HD na 3 měsíce zdarma a poté se slevou 50 Kč měsíčně. 

   

  Jak na to:

  Návod níže platí pro online objednávku, Nordic TV k našemu internetu však můžete získat i přes telefonní linku. Stačí nám na webu zanechat telefonní kontakt nebo zavolat na 800 80 70 60

   

  1) Vložte do košíku internetový tarif a následně v kroku Výběr služby klikněte na Přidat další službu 

   

  Návod na Nordic TV na 3 měsíce zdarma - krok 1 - klikněte na Přidat další službu

   

   

  2) Z výběru dalších služeb zvolte Nordic TV, následně vyberte tarif Nordic TV HD a klikněte na tlačítko Vložit do košíku.

   

  Nordic TV na 3 měsíce zdarma - krok 2 - zvolte tarif Nordic TV HD

   

  3) Vedle internetového tarifu uvidíte v košíku Nordic TV HD se slevami v celkové hodnotě 245 Kč. Následně už jen kliknete na tlačítko Pokračovat a dokončíte objednávku.

   

  Nordic TV na 3 měsíce zdarma - krok 5 - klikněte na tlačítko Pokračovat a dokončete objednávku

   

  Pokud budete chtít službu během prvních tří měsíců zrušit, stačí kontaktovat naši zákaznickou linku 800 80 70 60 nebo napsat na e-mail info@nordictelecom.cz.
   

 • Jaké programy mohu sledovat u jednotlivých tarifů Nordic TV?

  Přehled programů najdete přímo u tarifů Nordic TV HD a Nordic TV HD Plus na této stránce (u tarifu stačí kliknout na "Zobrazit programy").

   

  Více informací o jednotlivých programech (vč. stručného popisu) jsme pro vás připravili také v tomto pdf souboru.

 • Jak mohu Nordic TV aktivovat na dalším zařízení jako je počítač nebo telefon?

  Jednoduše, přes naše webové stránky se přihlásíte do záložky Nordic TV (půjdete na stránku Televize a zvolíte tlačítko "Sledovat online" nebo klikněte přímo sem). Po přihlášení do svého účtu můžete měnit počet registrovaných zařízení nebo sledovat Nordic TV online. Přihlašovací údaje jste obdrželi e-mailem při zřízení služby.

 • Stěhuji se a řeším přesun nebo ukončení stávající služby, co mám dělat?

  Pokud se stěhujete a potřebujete zajistit internet na nové adrese, případně ukončit stávající službu na současné adrese, zavolejte prosím na naši zákaznickou linku 800 80 70 60.

 • Jak zjistím, že je Zelený internet dostupný na mé adrese?

  Dostupnost pevného Zeleného internetu na své adrese si můžete ověřit tady.

 • Vyměnil jsem si WiFi router a nefunguje mi internet, co mám dělat?

  Pravděpodobně bude problém v konfiguraci MAC adresy. Zavolejte prosím na naši zákaznickou linku 800 80 70 60, společně se na to podíváme.

 • Jakou internetovou technologii si u vás mohu pořídit?

  Internetové připojení umíme realizovat pomocí těchto technologií:

   

  - optické vlákno 

  - LAN 

  - xDSL 

  - 5G 

  - WiFi

   

  Vždy podle dostupnosti technologie v konkrétní lokalitě. Více si o jednotivých technologiích můžete přečíst tady.

 • Na jaké síti fungují tarify Nordic Plus?

  Internetové tarify Nordic Plus fungují na kabelové technologii. Přenos dat probíhá prostřednictvím optických vláken, nebo metalické sítě, vždy podle dostupnosti technologie v konkrétní lokalitě. V domácnosti se k internetu samozřejmě můžete připojit bezdrátově, pomocí Wi-Fi routeru.

   

  Optické vlákno - tarify od 40 do 2000 Mb/s

  Metalická síť (DSL) - tarify od 20 do 250 Mb/s 

 • Na jaké síti fungují tarify Nordic?

  Tarify Nordic fungují na bezdrátové síti. Signál šířený vzduchem zachytí malá anténa, kterou vám namontujeme např. na střechu nebo balkon. Od antény následně přivedeme internet kabelem na požadované místo v domácnosti.

   

  Přenos dat probíhá prostřednictvím jednoho z frekvenčních pásem, vždy podle dostupnosti technologie v konkrétní lokalitě.

   

  5G/4G síť

  frekvence 3,7 GHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz, 700 MHz

  tarify od 30 do 100 Mb/s

  Technologie si vybírá frekvenci s aktuálně nejsilnějším signálem pro nejlepší možné připojení. Frekvenční pásma využívají buď 5G, nebo 4G síť podle optimální dostupnosti signálu. Všechna frekvenční pásma jsou licencovaná, a proto nedochází k rušení ostatními bezdrátovými sítěmi.

   

  5G-ready síť

  frekvence 3,7 GHz

  tarify od 30 do 100 Mb/s 

  Licencované frekvenční pásmo vyhrazené našim zákazníkům. Díky tomu nedochází k rušení ostatními bezdrátovými sítěmi. Technologie používá frekvenční pásmo 5G sítě, fakticky však vysílání probíhá na 4G síti.

   

  Wi-Fi síť

  frekvence 60 GHz - tarify od 30 do 250 Mb/s

  frekvence 5 GHz - tarify od 10 do 50 Mb/s

 • Nordic TV mi nefunguje, co mám dělat?

  Pokud služba nefunguje, zkontrolujte prosím své internetové připojení. Nejprve restartujte domácí Wi-Fi router a následně i set-top box (pokud jej využíváte). Jako poslední krok zkuste set-top box zapojit přes kabel (místo přes Wi-Fi). V případě, že ani jeden krok nepomůže, zavolejte prosím na naši zákaznickou linku 800 80 70 60, kde vám rádi pomůžeme.

 • Obraz v TV se mi seká, co mám dělat?

  Pokud obraz v TV není plynulý, s nejvetší pravděpodobností to způsobuje omezaná kapacita internetového připojení, např. několik členů domácnosti současně brouzdá na internetu, stahujete větší soubory atd. Ke sledování Nordic TV doporučujeme internetové připojení s minimální rychlostí 5 Mb/s. V případě, že máte set-top box zapojený přes Wi-Fi, je možné, že dochází k přetížení domácí sítě, a proto jej zkuste zapojit pomocí kabelu.

 • Nordic TV funguje zpomaleně, čím to může být?

  Doporučovaná rychlost internetového připojení pro Nordic TV je nejméně 5 Mb/s. Pokud však používáte Nordic TV současně s internetem, doporučujeme rychlost internetového připojení minimálně 10 Mb/s. V případě, že je vaše rychlost internetu dostatečná, restartujte domácí router a následně i set-top box (pokud jej používáte). V případě, že problémy přetrvávají, zavolejte prosím na naši zákanickou linku 800 80 70 60.

 • Jak velký vliv má sledování Nordic TV na rychlost internetového připojení?

  Sledování Nordic TV využívá část kapacity internetového připojení. Při sledování na více zařízeních se toto vytížení sčítá. Může jít o vytížení 3-5 Mb/s z kapacity připojení na jedno zařízení.

 • Rozbil se mi dálkový ovladač od set-top boxu, jak si ho mohu vyměnit?

  Zavolejte prosím na naši zákaznickou linku 800 80 70 60 nebo nám napiště email na info@nordictelecom.cz. Na dobírku vám zašleme nový ovladač.

 • Pokud chci využívat službu Nordic TV, musím mít internet od Nordic Telecom?

  Ano, služba je dostupná jen pro zákazníky s internetem od Nordic Telecom. Nordic TV nicméně můžete sledovat na jakémkoli internetovém připojení. Jen si prosím ověřte, že je dostatečně rychlé. Doporučujeme nejméně 5 Mb/s na jedno zařízení. Pomalejší připojení by totiž mohlo mít dopad na kvalitu služby.

 • Zapomněl jsem heslo do účtu Nordic TV. Co mám dělat?

  Zapomenuté heslo do Nordic TV účtu naleznete v samoobsluze, kde si jej po přihlášení můžete také změnit.

 • Jaká je nejnižší nutná rychlost internetu pro využití Nordic TV?

  Doporučená nejnižší přenosová rychlost internetu je 5 Mb/s na jedno zařízení.

 • Obchodní podmínky

 • Chci ve svém telefonu využívat jen datovou SIM. Co pro to mám udělat?

  V nastavení svého mobilního telefonu je potřeba mít povolen datový roaming a nastavit přístupový bod APN na „internet“. Poté vypnout a zapnout telefon.

 • Zásady a poučení

 • Obchodní podmínky pro firemní zákazníky

 • Bude mi mobilní internet fungovat v tabletu?

  Pokud máte tablet podporující 4G/LTE, stačí povolit datový roaming a APN (přístupový bod) nastavit na „internet“. Poté vypnout a zapnout zařízení. V případě, že nemáte tablet podporující 4G/LTE, služba bohužel fungovat nebude.

 • Když vyčerpám datový limit, bude mi fungovat mobilní internet?

  Po vyčerpání aktuálního FUP limitu dojde k zablokování služby. Automaticky budete přesměrování na stránky muj.nordictelecom.cz/oneup, kde si můžete dokoupit datový balíček nebo navýšit aktuální tarif do konce zúčtovacího období. V novém zúčtovacím období se datový limit obnoví.

 • Bude mi mobilní internet fungovat v zahraničí?

  Služba podporuje pouze národní roaming. V zahraničí tedy fungovat nebude.

 • Kde zjistím objem dat, který mi zbývá do konce období?

 • Jak mohu provést změnu datového tarifu?

  Změnu tarifu můžete provést v samoobsluze nebo telefonicky na zákaznické lince 800 80 70 60.

 • Mám u služby mobilního volání aktivní hlasovou schránku?

  Automaticky hlasová schránka nastavena není, ale můžete si ji nechat aktivovat na naší zákaznické lince 800 80 70 60.

 • Mohu službu mobilního volání využívat v zahraničí?

  Ano, stačí mít aktivní roaming. Zavolejte prosím na naši zákaznickou linku 800 80 70 60, kde vám roaming rádi aktivujeme.

 • Jakou velikost SIM karty zasíláte?

  SIM kartu zasíláme ve třech velikostech (mini, micro, nano). Stačí „vyloupnout“ požadovanou velikost z plastové kartičky a vložit do zařízení.

 • Mohu si vzít pevnou linku na chatu nebo jiné místo, mimo své bydliště?

  Pevná linka je vázaná na instalační adresu hlášenou při zřizování služby, a proto jí není možné používat na jiné adrese. Instalační adresa je předávána IZS (Integrovanému záchrannému systému). To znamená, že pokud budete z vašeho čísla volat například linku 112, operátor již bude vědět, kde se nacházíte a může tak vyslat pomoc ihned. Pokud si přejete adresu pevné linky změnit, zavolejte prosím na naši zákaznickou linku 800 80 70 60.

 • Vzory formulářů a dokumentů

 • Smlouvy k náhledu - internet

  Smlouva pro internetové tarify Nordic a Nordic Plus

  Smlouva pro internetové tarify Nordic KOAX

  Smlouva o pronájmu zařízení

   

  Smlouva pro přechod na jednotné portfolio služeb od Nordic Telecom (používá se, pokud máte služby původního internetového poskytovatele, který je nyní součástí Nordic Telecom)

 • Smlouvy k náhledu - televize

 • Smlouvy k náhledu - volání

 • Co je pro fungování internetu potřeba nastavit při reinstalaci operačního systému?

  Je potřeba mít správně nainstalováný ovladač sítové karty. IP adresa se přidělí dynamicky a není třeba nastavovat nic dalšího.

 • Alcom systems

 • Baja Group

 • Biteo

 • CMS Internet

 • DAT

 • DaveNET

 • Easy Control Internet

 • Fifejdy

 • Fofrnet

 • Fortech

 • KmNet

 • LIBLI

 • Mohu si nastavit titulky v set-top boxu?

  V tuto chvíli není nastavení titulků u volitelných pořadů k dispozici.

 • Co znamená označení HD u set-top boxu?

  Zkratka HD znamená, že přijímač je schopen zobrazovat televizní pořady ve vysokém rozlišení (high-definition). Ve spojení s kvalitní televizí HD ready či FULL HD vám zajistí krásný zážitek při sledování oblíbených pořadů. Oba Nordic TV tarify v naší nabídce obsahují TV kanály, které vysílají v HD kvalitě.

 • Co je to MAC adresa?

  Je to unikátní fyzická adresa síťové karty, která je umístěna ve vašem počítači.

 • K čemu je dobrá antivirová ochrana počítače?

  Využívání antivirového programu je určitě důležité. Kvalitní antivirový program vás ochrání nejen před ztrátou dat, ale také zabrání zpomalení počítače a internetu následkem napadení viry, kterými se internet jen hemží.

   

  Některé antivirové programy můžete využívat i zdarma. Neposkytují sice takovou ochranu jako placené verze, ale rozhodně jde o lepší variantu, než kdybyste ochranu před viry neřešili vůbec.

 • NetFree

 • Nordic Telecom s.r.o.

  Archiv ceníků

   

  Ceníky služeb

  Ceník služeb (do 31.5.2022)
  Ceník služeb Air Telecom 1.5.2015
  Ceník služeb Air Telecom 15.7.2015
  Ceník služeb Air Telecom 19.4.2016
  Ceník služeb Air Telecom 1.5.2016
  Ceník služeb Air Telecom 28.6.2016
  Ceník služeb Air Telecom 1.10.2016
  Ceník služeb Air Telecom 25.11.2016
  Ceník služeb Nordic Telecom 15.2.2017
  Ceník služeb Nordic Telecom 15.6.2017
  Ceník služeb Nordic Telecom 26.6.2017
  Ceník služeb Nordic Telecom 2.10.2017
  Ceník služeb Nordic Telecom 1.9.2018
  Ceník služeb Nordic Telecom 1.10.2018
  Ceník služeb Nordic Telecom 15.5.2019
  Ceník služeb Nordic Telecom 1.6.2019
  Ceník služeb Nordic Telecom 1.9.2019
  Ceník služeb Nordic Telecom 1.12.2019
  Ceník služeb Nordic Telecom 16.3.2020
  Ceník služeb Nordic Telecom 1.4.2020
  Ceník služeb Nordic Telecom 1.5.2020
  Ceník služeb Nordic Telecom 15.5.2020
  Ceník služeb Nordic Telecom 25.6.2020
  Ceník služeb Nordic Telecom 1.11.2020
  Ceník služeb Nordic Telecom 2.12.2020
  Ceník služeb Nordic Telecom 12.2.2021
  Ceník služeb Nordic Telecom 1.3.2021
  Ceník služeb Nordic Telecom 1.4.2021

  Ceník služeb Nordic Telecom 1.8.2021

  Ceník služeb Nordic Telecom 1.11.2021

  Ceník služeb NT do 31.3.2022

  Ceník služeb NT do 4.4.2022

  Ceník přístrojů a zařízení do 4.4.2022

   

  Ceník zařízení

  Ceník přístrojů a zařízení (do 31.5.2022)

  Ceník služeb a zařízení platný od 1. 6. 2022 do 31.5.2022

  Ceník zařízení Nordic Telecom 1.10.2018
  Ceník zařízení Nordic Telecom 1.6.2019
  Ceník zařízení Nordic Telecom 1.9.2019
  Ceník zařízení Nordic Telecom 1.12.2019
  Ceník zařízení Nordic Telecom 1.4.2020
  Ceník zařízení Nordic Telecom 12.2.2021

   

  Ceníky tarifů Student

   

  Ceník tarifů Student Air Telecom 13.10.2015
  Ceník tarifů Student Air Telecom 28.6.2016

   

  Ceníky tarifů GSM služeb


  Ceník tarifů GSM služeb Air Telecom 1.10.2015
  Ceník tarifů GSM služeb Air Telecom 1.5.2016
  Ceník tarifů GSM služeb Air Telecom 28.6.2016
  Ceník tarifů GSM služeb Air Telecom 25.11.2016
  Ceník tarifů a služeb GSM Nordic Telecom 15.2.2017
  Ceník tarifů a služeb GSM Nordic Telecom 1.8.2018

   

  Všeobecný ceník služeb


  Všeobecný ceník služeb GSM 1.5.2015
  Všeobecný ceník služeb GSM Air Telecom 1.10.2015
  Všeobecný ceník služeb GSM Air Telecom 1.5.2016
  Všeobecný ceník služeb GSM 28.6.2016
  Všeobecný ceník služeb GSM 25.11.2016
  Všeobecný ceník služeb GSM  Nordic Telecom 15.2.2017
  Všeobecný ceník služeb GSM Nordic Telecom 15.6.2017
  Všeobecný ceník služeb GSM  Nordic Telecom 13.1.2018
  Všeobecný ceník služeb GSM Nordic Telecom 9.7.2018
  Všeobecný ceník služeb GSM Nordic Telecom 1.9.2018

   

  Ceníky přístrojů


  Ceník přístrojů Air Telecom 1.5.2015
  Ceník přístrojů Air Telecom 15.7.2015
  Ceník přístrojů Air Telecom 1.10.2015
  Ceník přístrojů Air Telecom 28.6.2016
  Ceník přístrojů Air Telecom 25.11.2016
  Ceník přístrojů Air Telecom 19.12.2016
  Ceník přístrojů Nordic Telecom 15.2.2017
  Ceník přístrojů Nordic Telecom 26.6.2017
  Ceník přístrojů Nordic Telecom 2.10.2017
  Ceník přístrojů Nordic Telecom 16.10.2017

   

   

  Archiv obchodních podmínek

   

  Všeobecné obchodní podmínky (do 31.12.2021)

  Všeobecné obchodní podmínky (do 31.10.2021)

  Obchodní podmínky přenesení čísla (do 31.12.2021)

  Obchodní podmínky přenesení čísla (do 31.10.2021)

   

  Všeobecné obchodní podmínky


  Všeobecné podmínky společnosti Air Telecom 1.5.2015
  Všeobecné podmínky poskytování služeb Air Telecom 1.10.2015
  Všeobecné podmínky poskytování služeb Air Telecom 19.6.2016
  Všeobecné podmínky poskytování služeb Air Telecom 28.6.2016
  Všeobecné podmínky poskytování služeb 15.2.2017
  Všeobecné podmínky poskytování služeb 13.10.2017
  Všeobecné podmínky poskytování služeb Nordic Telecom 1.9.2017
  Všeobecné podmínky poskytování služeb Nordic Telecom 1.7.2019
  Všeobecné obchodní podmínky 1.4.2020

   

  Obchodní podmínky datových služeb


  Obchodní podmínky datových služeb Air Telecom 1.10.2015
  Obchodní podmínky datových služeb Nordic Telecom 15.2.2017
  Obchodní podmínky datových služeb Nordic Telecom 26.6.2017
  Obchodní podmínky datových služeb Nordic Telecom 19.3.2018
  Obchodní podmínky datových služeb Nordic Telecom 1.10.2018
  Obchodní podmínky datových služeb Nordic Telecom 19.6.2019
  Obchodní podmínky datových služeb Nordic Telecom 1.9.2019
  Obchodní podmínky datových služeb Nordic Telecom 1.12.2019
  Obchodní podmínky datových služeb Nordic Telecom 25.6.2020
  Obchodní podmínky datových služeb Nordic Telecom 1.5.2020
  Obchodní podmínky datových služeb do 4.4.2022

   

  Obchodní podmínky služby Nordic 5G a Nordic TV

  Obchodní podmínky služby Nordic TV do 30.4.2022
  Obchodní podmínky služby Nordic 5G 1.10.2018
  Obchodní podmínky služby Nordic 5G 1.6.2019
  Obchodní podmínky služby Nordic 5G 1.12.2019
  Obchodní podmínky služby Nordic 5G 1.5.2020
  Obchodní podmínky tarifů Pevná neomezenka a Pevná po Evropě 15.7.2015
  Obchodní podmínky datových služeb LTE data 2.10.2017
  Obchodní podmínky služby Nordic TV 5.2.2020
  Obchodní podmínky služby Nordic TV 1.10.2018
  Obchodní podmínky služby Nordic TV 6.12.2018
  Obchodní podmínky služby Nordic TV 1.6.2019

   

  Obchodní podmínky přenesení čísla


  Obchodní podmínky přenesení čísla Air Telecom 1.10.2015
  Obchodní podmínky přenesení čísla Nordic Telecom 15.2.2017
  Obchodní podmínky přenesení čísla Nordic Telecom 1.2.2018
  Obchodní podmínky přenesení čísla Nordic Telecom 1.6.2019

   

  Zvláštní podmínky


  Zvláštní podmínky pro tarif Air Unlimited 1.10.2015
  Zvláštní podmínky pro předplacené služby 1.10.2015
  Zvláštní podmínky tarifů Pevná neomezenka a Pevná po Evropě 1.10.2015

   

   

  Ostatní dokumenty

  Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

 • OMEGA tech

 • Oxid Networks

 • Redikom

 • Tišice

 • TYHAN

 • Zenit

 • Archiv ceníků

 • Archiv obchodních podmínek

  Všeobecné obchodní podmínky

   

  Všeobecné obchodní podmínky (platné od 1.6.2022 do 28.2.2023)

  Všeobecné obchodní podmínky (platné od 1.11.2021 do 31.5.2022)

  Všeobecné obchodní podmínky (platné od 1.6.2020 do 31.10.2021)

  Všeobecné obchodní podmínky (platné od 1.4.2020 do 31.5.2020)

  Všeobecné obchodní podmínky (platné od 1.1.2020 do 31.3.2020)
   

   

  Podmínky služby připojení k internetu

   

  Obchodní podmínky internetových služeb (do 3. 3. 2023)

  Zvláštní obchodní podmínky pro službu Nordic 5G (do 3. 3. 2023)

  Obchodní podmínky pro služby Nordic Optika, LAN, LAN+, WIFI, WIFI+, KOAX (do 31. 7. 2023)

  Obchodní podmínky služeb Nordic 5G, Nordic Plus a Mobilní internet (do 31. 7. 2023)

  Obchodní podmínky služeb Nordic 5G, Nordic Plus a Mobilní internet (do 30. 4. 2023)

  Obchodní podmínky pro služby Nordic Optika, LAN, LAN+, WIFI, WIFI+, KOAX (do 31. 1. 2023)

  Obchodní podmínky služeb Nordic 5G, Nordic Plus a Mobilní internet (do 31. 1. 2023)

  Podmínky služby připojení k internetu (do 31. 10. 2021)
  Podmínky služby připojení k internetu 23.1.2020
  Podmínky služby připojení k internetu 1.5.2020
  Podmínky služby připojení k internetu 1.1.2021
  Podmínky služby připojení k internetu 1.8.2021

   

  Další podmínky

   

  Obchodní podmínky služby Nordic TV (do 10.4.2024)

  Zvláštní obchodní podmínky pro službu Nordic 5G (do 31.5.2022)

  Podmínky zásilkového prodeje (do 28. 2. 2023)
  Podmínky přenositelnosti telefonních čísel (do 23.1.2020)
  Podmínky služby připojení k mobilnímu internetu (do 1.1.2021)

  Obchodní podmínky přenesení čísla (do 31.12.2021)

  Obchodní podmínky pro firemní zákazníky (do 31.10.2021)

  Obchodní podmínky přenesení čísla (do 31.10.2021)

  Podmínky služby webhosting a mailhosting  (do 31.10.2021)

  Reklamační řád (do 5.1.2023)

 • Archiv smluv

 • Archiv marketingových podmínek

  Marketingové podmínky akce "Internet za 295 Kč měsíčně na jeden rok"

  Pravidla spotřebitelské soutěže O 4 × 2 vstupenky na festival Beats for Love 2023

  O 10×2 vstupenky na festival Fingers Up 2023

  Marketingové podmínky "Nordic TV HD na 3 měsíce zdarma" (do 31. 12. 2023)

  Zvláštní podmínky pro marketingovou akci - Trvalá sleva na tarify Nordic Plus

  Zvláštní podmínky pro marketingovou akci - Aktivace tarifů Nordic Plus zdarma

  Pravidla spotřebitelské soutěže o 2×2 vstupenky na Prima FRESH festival 2023

  Zvláštní podmínky pro marketingovou akci - 5G internet za 95 Kč na 6 měsíců

  Pravidla spotřebitelské soutěže o 1 × 2 vstupenky na hudební festival Beats For Love

  Pravidla spotřebitelské soutěže o 3 × 2 vstupenky na hudební festival Fingers Up

  Pravidla spotřebitelské soutěže o vstupenky na hudební festival Beats for Love

  Pravidla spotřebitelské soutěže Zelený internet na 1 rok zdarma - Smetanova Litomyšl

  Pravidla spotřebitelské soutěže Zelený intenet na 1 rok zdarma

  Marketingové podmínky "Trvalá sleva na tarify pevného internetu"

  Pravidla soutěže o balíček správného sportovce (platné do 31. 3. 2022)

  Pravidla spotřebitelské soutěže o lístky na zápas Bohemians Praha a 1. FC Slovácko (platné do 17. 3. 2022)

  Pravidla soutěže o lístky na zápas Bohemians Praha 1905 (platné do 24. 2. 2022)

  Marketingové podmínky "Vyzkoušej Nordic TV na měsíc zdarma" (do 31.12.2021)

  Pravidla soutěže "Odpověz a vyhraj internet na rok zdarma" (do 29.9.2021)

  Zvláštní podmínky pro marketingovou akci "Sleva na WiFi routery" (NT) (do 31.12.2021)

  Zvláštní podmínky pro marketingovou akci "Sleva na WiFi routery" (NTR) (do 31.12.2021)

  Pravidla soutěže o lístky na zápas Bohemians Praha 1905 (9.2.2022)

  Zvláštní podmínky pro marketingovou akci “Aktivace pro VDSL zdarma“ (do 31.1.2022)

  Marketingové podmínky "Trvalá sleva na tarify pevného internetu" (NT) (do 31.10.2021)

  Marketingové podmínky "Trvalá sleva na tarify pevného internetu" (NTR) (do 31.10.2021)

  Sleva na tarif Nordic TV 80+ na 1 měsíc zdarma do 31.7.2019

  Doporuč a získej do 31. 12. 2019

  Cena instalace a nastavení za 495 Kč z jakéhokoliv tarifu Nordic 5G do 31. 9. 2019

  Sleva na tarif Nordic TV 80+ na 1 měsíc zdarma do 31. 8. 2019

  Sleva na tarif Nordic TV 80+ na 3 měsíce zdarma do 31. 8. 2019

  Cena instalace a nastavení za 495 Kč z jakéhokoliv tarifu Nordic 5G od 1.6. 2019 do 31. 7. 2019

  Nordic Telecom Vánoce: Nordic TV 80+ zdarma od 10. 12. 2018 do 2. 1. 2019

  Sleva na tarif Nordic TV 80+ na 3 měsíce zdarma od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019

  Sleva na tarif Nordic TV 80+ na 6 měsíců zdarma 31. 12. 2018 do 28. 2. 2019

  Sleva na tarif Nordic TV 80+ na 6 měsíců zdarma od 7. 12. 2018 do 31. 12. 2018

  Sleva na tarif Nordic TV 80+ na 3 měsíce zdarma od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019

  Sleva na tarif Nordic TV 80+ na 3 měsíce zdarma od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019

  Pošli slevu dál od 28. června 2016

  Věrná SIMka od 28. 6. 2016

  Soutěž o dvě vstupenky GCF 46: FIGHT NIGHT do 11.10. 2018

  Sleva na tarify Neomezená DATA a Levná pevná maxi od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017

  Sleva na tarify Neomezená DATA a Levná pevná maxi od 15. 2. 2017 do 31. 3. 2017

  Sleva na tarify Nordic 5G a Nordic 5G Plus od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019

  Sleva na tarify Nordic 5G a Nordic 5G Plus od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018

  Sleva na tarify Nordic 5G a Nordic 5G Plus od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018

  Sleva na tarify Nordic 5G a Nordic 5G Plus od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

  Sleva na tarify Nordic 5G a Nordic 5G Plus od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019

  Sleva na tarif Nordic TV 80+ na 1 měsíc zdarma od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019

  Soutěž IPTV od 15.10. 2018 do 20.10. 2018

  Sleva na tarif Neomezená DATA od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017

  Sleva 50 % na tarify Nordic TV 80+ na 3 měsíce od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019

  Cena instalace a nastavení za 495 Kč z jakéhokoliv tarifu Nordic 5G od 1. 11. 2019 do 5. 1. 2020

  Cena instalace a nastavení za 495 Kč z jakéhokoliv tarifu Nordic 5G od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019

  Sleva 75 % z instalace a nastavení jakéhokoliv tarifu Nordic 5G od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019

  Sleva na tarify LTE mobilní data od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019

  Sleva 50 % na tarify Nordic TV 80+ na 3 měsíce od 1. 11. 2019 do 5. 1. 2020

  Sleva 50 % na 3 měsíce na pevný internet od 6. 1. 2020 do 28.2. 2020

  LTE mobilní data 4GB 3 měsíce zdarma k pevnému internetu od 6.1.2020 do 28.2.2020

  Sleva 50 % na 3 měsíce na pevný internet a Nordic TV od 6. 1. 2020 do 28.2. 2020

  Sleva na tarify LTE mobilní data od 15. 11. 2019 do 5. 1. 2020

  Sleva na tarify LTE mobilní data od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020

  Cena instalace a nastavení za 495 Kč z jakéhokoliv tarifu Nordic 5G od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020

  Doporuč a získej od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

  Sleva na tarif Nordic TV na 1 měsíc zdarma d 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020

  SLEVA 25 % NA TARIFY PEVNÉHO INTERNETU NT 9. 2. 2020

  SLEVA 25 % NA TARIFY PEVNÉHO INTERNETU NTR 9. 2. 2020

  Pravidla spotřebitelské soutěže Flash Deal 29. 2. 2020

  CENA INSTALACE 495 KČ Z JAKÉHOKOLIV TARIFU NORDIC 5G od 29. 2. 2020 do 31. 3. 2020

  Pravidla spotřebitelské soutěže Flash Deal 29. 2. 2020

  Sleva 100 Kč na jakýkoliv tarif Nordic TV na 6 měsíců od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

  CENA INSTALACE 495 KČ Z JAKÉHOKOLIV TARIFU NORDIC 5G od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

  Sleva 100 Kč na 12 měsíců na tarify pevného internetu od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020

  Sleva 100 Kč na jakýkoliv tarif Nordic TV na 6 měsíců od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020

  Sleva 100 Kč na 12 měsíců na tarify pevného internetu NTR od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020

  Vyzkoušej Nordic TV HD na měsíc zdarma od 15. 6. 2020 do 30. 9. 2020

  Sleva 100 Kč na jakýkoliv tarif Nordic TV na 6 měsíců od 1.7.2020 do 31.8.2020

  Sleva na 6 měsíců na tarify pevného internetu od 1.7. 2020 do 31. 8. 2020

  Sleva 200 Kč na 6 měsíců na tarify pevného internetu NTR od 1.7. 2020 do 31. 8. 2020

  Doporuč a získej od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

  Sleva 200 Kč na 6 měsíců na tarify pevného internetu NTR od 1. 9. 2020 do 15. 11. 2020

  Sleva na 6 měsíců na tarify pevného internetu od 1.9. 2020 do 15. 11. 2020

  Sleva 100 Kč na jakýkoliv tarif Nordic TV na 6 měsíců od 1. 9. 2020 do 15. 11. 2020

  Pravidla spotřebitelské soutěže Dezinformace 20.10.2020

  Sleva 100 Kč na jakýkoliv tarif Nordic TV na 6 měsíců od 16. 11. 2020 do 31. 1. 2021

  Sleva na 6 měsíců na tarify pevného internetu od 16. 11. 2020 do 31. 1. 2021

  Sleva 200 Kč na 6 měsíců na tarify pevného internetu NTR od 16. 11. 2020 do 31. 1. 2021

  Vyzkoušej Nordic TV HD na měsíc zdarma od 15. 6. 2020 do 31. 1. 2021

  Sleva na poskytování služeb pro členy Billa bonus clubu od 10. 12. 2020 do 31. 1. 2021

  Vyzkoušej Nordic TV HD na měsíc zdarma od 15. 6. 2020 do 31. 3. 2021

  Sleva na 3 měsíce na tarify pevného internetu pd 1.2. 2021 do 31. 3. 2021

  Sleva 200 Kč na 3 měsíce na tarify pevného internetu od 1.2.2021 do 31. 3. 2021

  Doporuč a získej od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021

  Sleva 200 Kč na 3 měsíce na tarify pevného internetu NTR od 10. 12. 2020 do 30. 6. 2021

  Sleva na poskytování služeb pro členy Billa bonus clubu od 10. 12. 2020 do 30. 6. 2021

  Vyzkoušej Nordic TV HD na měsíc zdarma od 15. 6. 2020 do 30. 6 .2021

  Vyzkoušej Nordic TV na měsíc zdarma od 15. 6. 2020 do 30. 6 .2021

  TARIFY PEVNÉHO INTERNETU O 1/4 LEVNĚJI 22. 6. 2021

  TARIFY PEVNÉHO INTERNETU O 1/4 LEVNĚJI NTR 22. 6. 2021

  SLEVA NA 6 MĚSÍCŮ NA TARIFY PEVNÉHO INTERNETU od 01. 07. 2021 do 31. 8. 2021

  SLEVA 200 KČ NA 6 MĚSÍCŮ NA TARIFY PEVNÉHO INTERNETU NTR od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021

  Sleva na poskytování služeb pro členy Billa bonus clubu od 10. 12. 2020 do 30. 6. 2021

  Pravidla spotřebitelské soutěže “O 15 ks balíčků s reklamními předměty s logem Nordic Telecom”, 1. 2. až 22. 2. 2023


   

 • Ceníky

 • Společnosti rodiny Nordic Telecom a naši partneři

 • Mohu si nechat zaslat novou SIM kartu?

  Ano, novou SIM kartu vám zašleme kurýrní službou. Pro její zaslání nás prosím kontaktujte na zákaznické lince 800 80 70 60, s výměnou SIM karty vám rádi pomůžeme.

 • Co je to limit služeb?

  Jde o částku, kterou můžete provolat nad rámec volných minut u vašeho tarifu. Pomáhá vám tak udržovat provolanou částku pod kontrolou.

 • Co je kód OKU?

  Jedná se o kód pro přenos stávajícího telefonního čísla nebo služby od jednoho poskytovatele ke druhému.

 • Co je kód ČVOP?

  Jedná se o zkratku "Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele". Toto číslo dostanete od každého telekomunikčního operátora a zjednodušeně je to vaše identifikační číslo na síti. Pokud si například budete chtít převést svůj tarif k nám, číslo nám nahlásíte a díky tomu převod bezproblému dokončíme.

 • Marketingové podmínky

 • Jak si aktivuji účet HBO Max (dříve HBO GO)

  HBO Max nahrazuje od 8. března 2022 HBO GO. Jednoduchý návod na registraci a přihlášení do účtu HBO Max najdete tady.

  Více informací o přechodu na HBO Max se dozvíte tady.

 • Jak zapojím set-top box

  Podívejte se na video, které vás zapojením set-top boxu provede krok za krokem nebo si přečtěte jednoduchý návod.

   


   

   

 • Jak na účet Nordic TV

  Podívejte se na videomanuál, který přibližuje vše důležité o Nordic TV účtu (např., jak si přehrávat a nahrávat pořady) nebo si přečtěte jednoduchý návod.  

   


   

   

 • Jak si mohu stáhnou aplikaci Nordic TV do chytré televize

  Stažení aplikace Nordic TV do jednotlivých chytrých televizí je jednoduché a intuitivní. Podrobnější návod pro vybraná zařízená najdete tady.

 • Slovníček technických pojmů

  Nejběžnější termíny a zkratky ze světa internetu a telekomunikací najdete v našem slovníčku.

 • Jak nastavím WiFi router u služby Nordic Plus

  Jednoduché návody na nastavení konkrétních WiFi routerů pro tarify Nordic Plus najdete pod odkazy níže.

   

  Návody platí pouze pro nastavení routerů u technologie připojení DSL nebo optika na síti CETIN. V případě ostatních služeb se prosím obraťte na naši zákaznickou linku 800 80 70 60.   

   

  Návod na nastavení Wi-Fi routeru TP-LINK EC225-G5 - router zasíláme nastavený

  Návod na nastavení Wi-Fi routeru TP-LINK EC230-G1 - router je třeba nastavit podle návodu

  Návod na nastavení Wi-Fi routeru ZTE H6645P - router je třeba nastavit podle návodu

 • U služby Nordic (technologie 5G) mi nefungují některé síťové porty. Jaký je důvod?

  Pokud vám nefungují síťové porty 8080 a 16443, je to v pořádku. Využíváme je totiž jen pro servisní účely.

  U služeb s privátní i veřejnou IP adresou (NAT) je pak blokován port 25 (SMTP). V případě, že potřebujete využívat port 25 pro vlastní účely, můžeme jej na vyžádání odblokovat u veřejné IP adresy. Stačí zavolat na naši zákaznickou linku 800 80 70 60.

 • Archiv obchodních podmínek pro firemní zákazníky

 • Jak přejít z HBO GO na HBO MAX

  HBO Max nahrazuje od 8. března 2022 HBO GO. 

   

  Přechod z původní aplikace je jednoduchý:

   

  - Stáhnete si novou aplikaci HBO Max (dostupná od 8. března 2022).

  - Pro přihlášení použijete stejné údaje jako pro přístup do HBO GO.

  - Po přihlášení si vytvoříte osobní profil, který vám pomůže s výběrem pořadů podle vašich preferencí.

   

  K účtu HBO Max připojíte neomezený počet zařízení a pořady můžete sledovat na třech zařízeních současně. 

   

  HBO Max podporuje následující zařízení:

   

  iOS (12.2 a novější verze)

  Android (5.0 a novější verze)

  Android TV (7.0 a novější verze)

  tvOS (Apple TV 4K nebo Apple TV HD)

  Windows PC (Windows 7 nebo novější verze) s nejnovější verzí Microsoft Edge, Chrome nebo Firefox

  Mac (MacOS X 10.10 a novější verze) se Safari verze 12 nebo novější, či nejnovější verze Chrome nebo Firefox

  ChromeBook (verze 95 nebo novější)

  LG Web OS (3.5 a novější)

  Samsung Tizen (2016 a novější)

  XBOX One

  XBOX Series X a S

  PlayStation 4

  PlayStation 5

  ChromeCast

 • Smlouva o propojení veřejných telekomunikačních sítí

 • Jak se Nordic TV dotýká omezení přetáčení reklam FTV PRIMA?

  Skupina FTV Prima od 1. června 2022 omezuje přetáčení reklam na svých kanálech při zpětném sledování pořadů. Změna se dotýká všech poskytovatelů IPTV, vč. Nordic TV.


   

  Jak bude omezení přetáčení reklam fungovat v praxi?

   

  Reklamní bloky budou v přehrávači znázorněné žlutou linkou. Dopředu tak uvidíte, kdy reklama začíná a kdy končí.


  Zpětné přehrávání bude fungovat tak, jak jste zvyklí. Takže můžete přetáčet dopředu i dozadu. Když se začne přehrávat reklama, nemůžete ji přeskočit ani přetočit. Stále však můžete zobrazit lokální EPG, přepnout na jiný kanál nebo přejít do menu.  V případě zpětného přehrávání (tzv. timeshift – například film ze včerejšího večera) bude reklama zkrácená na 3 minuty. Po uplynutí času, který vidíte na obrazovce, se vám zobrazí tlačítko Přeskočit reklamu. 

   

   

  Při sledování pořadu, který podle televizního programu ještě neskončil (tzv. start-over) se reklama odvysílá v celé délce. Na mobilním zařízení a webu se reklama přehraje podobně jako na YouTube. Nepřeskočitelné jsou první tři reklamy.


  Po zapnutí přehrávání máte 60 sekund volného přetáčení. Nejčastěji toho využijete v momentě, když pokračujete ve sledování pořadu – v takovém případě se můžete přesunout do jakéhokoliv bodu přehrávání a přeskočit všechny reklamy od začátku pořadu.  Novinkou je označení začátku pořadu v přehrávači. Po přepnutí na Primu tak automaticky přeskočíte všechny reklamy a ukázky. Rovnou se tak začnete dívat na pořad, který jste si vybrali.  Jak se omezení přetáčení reklam projeví na konkrétních zařízeních?

   

  Omezení přetáčení reklam bylo možné přidat na většinu podporovaných zařízeních. Naše aplikace je dostupná i pro zařízení stará 8 –10 let, z technologických důvodů na některých starších zařízeních není možné omezení přetáčení reklam vhodně nastavit. Na těchto zařízeních se může aplikace začít chovat jinak, než jste dosud zvyklí. Níže si můžete přečíst, co nastane na jednotlivých typech zařízení.

   

   

  Omezení přetáčení reklam na nové aplikaci (pro zařízení mladší 5 let)

   

  Vysílání na nové aplikaci je možné sledovat zpětně na všech kanálech včetně kanálů FTV Prima, nicméně na nich je část reklamy nepřeskočitelná.

   

  Zařízení s novou aplikací:

   

  • Televizory LG ročník 2017 a novější

  • Televizory Samsung ročník 2017 a novější

  • Televizory Panasonic, Hisense a Vestel

  • Televizory a set-top-boxy s Android TV

  • Multimediální centrum Apple TV

  • Set-top-boxy Arris

  • SledovaniTV Android box IV. generace

  • Telefony a tablety s Android Mobile 5 a vyšší

  • Telefony a tablety s iOS 12 a vyšší

  • Web

   

  Aktualizovaná aplikace pro Samsung TV se z důvodu dlouhého vydávacího procesu nestihne vydat včas, bude proto dočasně fungovat v podobném režimu jako „stará aplikace“. 

   

  Časté otázky

   

  • Mohu využívat zpětné přehrávání?
   Ano, v oblasti zpětného zhlédnutí se pro vás nic nemění.

   

  • Mám TV Samsung, co mám dělat?
   Vyčkejte prosím na aktualizaci aplikace ve vaší televizi. Poté vám bude umožněno i zpětné zhlédnutí.

   

   

  Omezení přetáčení reklam na staré aplikaci (pro zařízení starší 5 let)

   

  Stará aplikace nedovoluje kvůli technologickým omezením provést úpravy, které vyžaduje FTV Prima ohledně zákazu přehrávání reklam. Proto nově není možné využívat zpětné přehrávání na kanálech FTV Prima. Na ostatních kanálech bude možnost zpětného sledování zachována.

   

  Doporučujeme přejít na novější zařízení, které podporuje novou aplikaci se všemi jejími funkcemi. Pokud nechcete na novou aplikaci přejít, nemusíte. Stará aplikace vám bude fungovat i nadále. 

   

  Zařízení se starou aplikací

   

  • Televizory LG ročník 2012 a novější

  • Televizory Samsung ročník 2012 až 2019

  • SledovaniTV Android box I., II. a III. generace

  • SledovaniTV Android box IV. generace

  • Telefony a tablety s Android Mobile 4 a nižší

  • Telefony a tablety s iOS 11 a nižší

  • Streamování přes Chromecast

   

  Pro televizory LG a Samsung ročníků 2017 a novější je dostupná nová i stará aplikace. U těchto zařízení doporučujeme přechod na novou aplikaci.

   

  Ze staré aplikace na novou je možné přejít pouze u TV Samsung ročníků 2017–2019 a u TV LG ročníků 2017–2022.


   

  Proč Prima přistupuje k této změně?

   

  Přikládáme i vyjádření FTV Prima: „Skupina Prima spouští od května komunikační kampaň #Nepřetáčej, která divákům vysvětluje, že příjmy z reklam jsou pro Primu jako komerční televizi zcela zásadní. Jedná se o hlavní zdroj financování výroby pořadů, a jen díky tomu mohou diváci sledovat pořady v kvalitě, na kterou jsou zvyklí.“ uvedla Gabriela Semová, vedoucí korporátní a interní komunikace skupiny Prima.

   

  Více se o kampani dozvíte tady.

   

 • Archiv společností a partnerů

  Seznam společností (od 1.11.2021)

  Seznam společnosti (do 31.10.2021)

 • Z jakých programů si mohu vybírat při vytváření balíčku Vašich 7?

  Pokud máte zakoupený balíček Vašich 7, můžete si každý měsíc zvolit 7 kanálů z výběru níže.

   

  Kanály si vybíráte po přihlášení do svého účtu, v sekci Nastavení účtu (záložka Volitelné kanály).


  Při výběru některých kanálů je třeba počítat s tím, že nejdou zvolit samostatně. Toto pravidlo se vztahuje na dvě skupiny kanálů:

   

  první skupina: Eurosport 1, Eurosport 2

   

  druhá skupina: Discovery, TLC, Animal Planet, Discovery Investigation a Travel Channel.

   

  Příklad: V případě, že si vyberete např. Travel Channel, automaticky máte přiřazeny další čtyři kanály ze skupiny a do počtu sedm si vybíráte tedy již jen dva další kanály.
   

  Vybírat můžete z následujících kanálů:

   

  kanál popis
  Animal Planet Poutavé dokumenty nejen o domácích mazlíčcích, ale i z říše divokých zvířat.
  Automoto sport

  Pořady s tématikou pro motoristy. Přináší jim novinky, testy a zajímavosti

  z oblasti motoristického sportu, ze světa výrobců automobilů a motocyklů.

  AXN

  Zaměřuje především na nové a celosvětově oblíbené seriály a filmy.

  Naleznete nabídků ze žánru science fiction, dobrodružství i reality show.

  AXN Black

  Úžasná dobrodružství, krimi a akce s neporazitelnými hrdiny v hlavní roli,

  a to nejen v klasických žánrech, ale i v dokumentárních a poloimprovizovaných show.

  AXN White

  Výpravné i romantické seriály z USA a Evropy, založené na romantických

  příbězích a silných postavách. Vysílá také velmi oblíbené seriály z dob minulých.

  Babes TV Kanál zaměřený na hard erotický obsah, určen divákům starších 18 let.
  Baby TV

  Pestrý a bezpečný svět TV zábavy pro nejmenší děti. Program tvořený

  ve spolupráci s předními psychology. Je zaměřený na hru, zábavu

  a rozvoj dítěte.

  Boomerang

  Dětská stanice - vysílá v češtině nejoblíbenější animované seriály,

  například: Tom a Jerry, partičku Loonely Tunes, Flinstounovi,

  kocoura Garfielda nebo Růžového pantera.

  Brazzers TV Europe

  Hard erotický program určený pro diváky starší 18 let, stanice vysílá

  24 hodin denně a každý den nabízí dvě premiéry.

  Cartoon Network Přináší v češtině pohádky a animované pořady pro všechny malé diváky.
  CNN

  Zpravodajský TV kanál, který poskytuje mezinárodní zpravodajství

  v anglickém jazyce 24 hodin denně.

  CS Film

  Kanál zaměřený na českou a slovenskou či československou filmovou

  produkci od 60. let až do současné doby.

  CS History

  Nabízí převážně válečné dokumentární a krátkometrážní pořady

  z produkce USA, Ruska, Francie, Velké Británie, Kanady nebo Polska.

  Nechybí ani česká tvorba či například Magazín NATO.

  CS Horror

  Noční kanál pro fanoušky hororů, mystery a fantasy filmů. Těšit se můžete

  na krimi příběhy, thrillery, horory a sci-fi převážně z americké tvorby. 

  Vysílá po CS Filmu od 00:00 hodin.

  CS Mystery

  Český kanál věnovaný dokumentům. Nabízí i filmy a publicistické pořady

  seřazené do tematických bloků věnovaných historii, lidem, válce, přírodě, vesmíru a filmu.

  Crime and Investigation

  Zaměřuje se především na pořady o zločinech, které se skutečně staly.

  Nabízí pohled do zákulisí těchto případů.

  Desire TV Erotický kanál cílící především na ženy, určen divákům starších 18 let.
  Discovery Populárně - vzdělávací program o vědě, technice, vynálezech, dějinách i přírodě.
  Discovery Investigation

  Dokumentární kanál, zabývá se vyšetřováním, forenzní kriminalistikou,

  objasňováním největších zločinů a tajemství z celého světa.

  Discovery TLC

  Program zaměřený na ženy ve věku od 25 do 49 let, přináší lifestylové

  a reality show z celého světa. Je zaměřen na životní styl, reality show

  a zábavní pořady.

  Discovery Turbo Xtra Nabízí krátké filmy z nespoutané přírody, extrémních sportů a turistiky.
  Discovery Science

  Program plný zajímavostí o vynálezech, dějinách, životu, vesmíru.

  Zábavným způsobem poukazuje na to, jak věda a technika ovlivňují

  náš život nyní i do budoucna.

  Disney Channel Nabízí pro děti a mládež seriálové hity plné optimismu, motivace a dobrodružství.
  Disney Jr.

  Tradiční postavy a příběhy z dílny Disney v seriálech, které podporují rozvoj

  osobnosti dětí ve věku 4 až 8 let.

  Dorcel TV Erotický program, který vysílá 24 hodin denně.
  Dorcel XXX Erotický program, který vysílá 24 hodin denně.
  Erox Erotický kanál, určen divákům starších 18 let.
  Eroxxx HD Nejlepší erotické filmy a videa. Určeno divákům starších 18 let, vysílá 24 hodin denně.
  Eurosport 1

  Oblíbený sportovními program, nabízí atletiku, cyklistiku, tenis,

  motosport a spousta dalšího.

  Eurosport 2

  Druhý program Eurosportu se více zaměřuje na fotbal a přenosy

  z různých fotbalových lig z celého světa.

  Extasy Exkluzivní erotické filmy z celého světa. Určeno divákům starších 18 let.
  Film Europe +

  Nabízí spoustu kvalitních filmů bez reklam, nejen československou

  filmovou tvorbu, ale i snímky z celé Evropy.

  Film Europe

  Přináší nejzajímavější filmy téměř z 50 zemí evropského kontinentu,

  oceněné na mezinárodních filmových festivalech i domácími

  filmovými cenami.

  Filmbox Family

  Nabízí výběr nejlepších hraných, animovaných i rodinných

  filmů, oblíbené seriály pro děti a mládež.

  Filmbox Stars

  Prémiový filmový kanál z dílny filmového distributora SPI,uvádí filmové

  hity dříve než běžné televize.

  Fishing & Hunting

  Kanál vysílá reportáže z domácích i mezinárodních soutěží v rybaření,

  dokumenty o revírech na českých vodách či tematickéh rozhovory

  se zajímavými hosty z řad profesionálních rybářů.

  Food network Zaměřuje se na kuchařské i kulinářské umění, požitky z dobrého jídla.
  Golf Channel

  Vše ze světa golfu. Živé přenosy Evropské Tour, PGA, LPGA - golfové lekce,

  cestování, zajímavosti a zpravodajství.

  HGTV

  Kanál o rekonstrukcích. Interiérové, ale i venkovní proměny domů a zahrad,

  rady a tipy od designerských expertů a inspirace na to, jak si vlastnoručně

  věci vytvořit sám doma.

  History Channel

  Dokumenty věnované historii lidstva, konfliktům, zločinům, lidem,

  technologiím, starověku.

  Leo TV

  První česko-slovenská erotická televize s pořady z vlastní produkce, světovými

  filmy a průvodkyněmi vysíláním. Určeno divákům starších 18 let.

  Leo TV Gold

  Nejlepší domácí, evropské a světové erotické pořady, scény a filmy z Leo TV.

  Určeno divákům starších 18 let.

  Love Nature 4K

  Dokumentární program nejen pro milovníky zvířat, přírody a dokumentů.

  Nabízí největší světovou knihovnu přírodovědeckých programů ve 4K kvalitě,

  která zahrnuje více než 40 natáčecích lokalit po celém světě.

  Men.TV Erotický kanál cílící na gay komunitu, určen divákům starších 18 let.
  Mezzo

  Francouzský televizní kanál věnovaný klasické hudbě (včetně opery a baletu),

  jazzu a world music.

  Mezzo Live Další z hudebních kanálů. Orientuje se především na vážnou hudbu a jazz.
  MTV 00s

  Největší hudební kanál s důrazem na hudbu 60., 70., 80. a začátku 90. let.

  Vysílací časy mají své speciálně sestavené playlisty a hudební tematická zaměření.

  MTV European

  Evropská verze hudebního a lifestylového programu určeného především

  pro mladší generaci.

  MTV Hits

  Přináší čerstvou směs současných i budoucích hitů, ale také novinky v celosvětových

  hitparádách napříč všemi žánry.

  National Geographic Channel

  Nabízí pořady se zaměřením na vědu, techniku, historii, divokou přírodu

  a mnohá další témata. Program je určený pro celou rodinu, témata

  flexibilně reagují na aktuální dění ve světě.

  National Geographic Wild

  Neobyčejná setkání člověka s divokou přírodou, fascinující detailní záběry

  ze světa zvířat. Zachycuje nejúžasnější záběry z odlehlých koutů Země,

  z hlubin oceánů, z národních parků a přírody v našem okolí.

  Nickelodeon Dětský program se spoustou seriálů a příběhů pro všechny věkové skupiny.
  Nickelodeon JR.

  Dětský, zábavný i poučný kanál děti seznamuje se světem prostřednictvím

  různých postaviček, zvířátek nebo nadpřirozených bytostí.

  Nicktoons

  Nicktoons je určen divákům od 6 do 14 let a nabídne animované seriály,

  jako je Spongebob v kalhotách, Želvy Ninja či Tučňáci z Madagaskaru.

  Nova Sport 1

  Kanál oblíbený nejen mezi sportovními fanoušky, který přináší skupina Nova.

  Vysílá hokejovou NHL, tenis nebo MotoGP.

  Nova Sport 2

  Kanál od skupiny Nova zaměřený především na nejlepší basketbalovou ligu,

  ragby, bojové sporty či šipky.

  Playboy TV

  Vysílá výhradně lehkou erotiku. Ať už se jedná o reality show, které udržují

  kamery v pohybu, nepřetržité večírky nebo neuvěřitelně krásné ženy z celého

  světa, které znáte ze stránek známého pánského magazínu.

  Reality Kings Erotický kanál, určen divákům starších 18 let.
  Stingray iConcerts

  Nabízí koncertní vystoupení interpretů různých populárních hudebních žánrů

  včetně popu, rocku, hip-hopu a EDM.

  Travel XP

  Dokumentární stanice v češtině pro diváky, kteří rádi cestují. Přináší cestopisné

  a lifestylové pořady.

  Travel Channel

  Inspirace na cesty, nevšední zážitky, cenné zkušenosti a poutavá dobrodružství,

  vše o cestování.

  True Amateurs Erotická domácí videa, určeno divákům starších 18 let.
  TV5Monde

  Program zaměřený na filmy. Přináší i dokumenty, zpravodajství, sport,

  vaření, životní styl či zábavu. Program má výborně propracovaný systém

  výuky francouzštiny pro všechny úrovně.

 • Může 5G internet škodit zdraví?

  Nejen na internetu se můžete setkat s řadou zavádějících informací o tom, že 5G sítě jsou kvůli své přenosové frekvenci škodlivé. 


  5G využívá (stejně jako jiné bezdrátové technologie) rádiové vlny pro přenos dat mezi vysílačem a přijímačem. Takové vlnění se běžně vyskytuje všude kolem nás a je vyzařováno například televizí, rádiem, Wi-Fi routerem a dokonce i Sluncem. 


  Např. 700 MHz (základní frekvenci určenou pro 5G) dříve využívalo běžné televizní vysílání. Během přechodu na DVB-T2 se pak tato frekvence uvolnila právě pro potřeby 5G sítí. 


  A protože celkový datový provoz se nevejde do úzkého základního pásma 700 MHz, využívají nejrychlejší 5G sítě vyšší frekvence v pásmu 3,7 GHz (část tohoto pásma má licencovaný i Nordic Telecom). Díky tomu mohou 5G sítě nabídnout větší kapacitu (více připojených zařízení v jeden okamžik), rychlejší odezvu a vyšší rychlost. I vyšší frekvence 3,5 a 3,7 GHz určené pro 5G však už dříve provozovaly sítě FWA a WiMax.


  Existuje samozřejmě elektromagnetické vlnění, které má negativní účinky na náš organizmus - jedná se například o ultrafialové záření ze Slunce nebo rentgenové záření, které známe z nemocnice. Radiové vlnění má ale tak málo energie, že nemůže způsobit žádnou újmu lidskému zdraví, což potvrzují i studie Světové zdravotnické organizace (WHO).

 • Co mám udělat pro to, abych se vyvaroval nechtěnému roamingu?

  1. Pokud se pohybujete v hranicích EU, můžete být bez obav. V EU totiž telefonujete a posíláte zprávy za stejné ceny jako doma.

   

  2. V případě, že se nacházíte v oblasti vnějších hranic EU, můžete si ve svém zařízení manuálně nastavit operátora daného členského státu EU.

   

  3. Pokud nechcete v zahraničí využívat data, stačí si je vypnout ve svém telefonu (v sekci Nastavení → Mobilní data). V EU však mobilní data využíváte u většiny operátorů za stejné ceny jako doma.

 • Jak je to v zahraničí s Audiotextovými službami a Barevnými linkami?

  Volání na jiná než účastnická čísla je speciálně zpoplatněno. Cenu volání za tyto služby určuje roamingový partner a poskytovatel služeb pouze přeúčtovává zákazníkovi cenu, kterou mu roamingový partner sdělí a naúčtuje.

 • Jaká je v zahraničí kvalita služeb a pokrytí?

  Služby poskytované v zahraničí odpovídají technickým možnostem místního operátora, jehož služby právě využíváte. Pro kvalitu služby platí stejné podmínky jako v ČR.

 • Jak funguje 5G internet na doma a jaké jsou jeho výhody?

  5G/4G internet na doma využívá pro přenos dat čtyři frekvenční pásma (3,7 GHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz, 700 MHz). Všechna pásma jsou licencovaná, a proto nedochází k rušení ostatními bezdrátovými sítěmi.


  Technologie si vybírá frekvenci s aktuálně nejsilnějším signálem pro nejlepší možné připojení


  Frekvenční pásma využívají buď 5G, nebo 4G síť podle optimální dostupnosti signálu. Může se proto stát, že v některých lokalitách internet zákazníkům běží na 4G síti, pokud anténa vyhodnotí, že frekvence poskytuje na daném místě stabilnější připojení. Kdykoli však může dojít k posílení 5G signálu a anténa se následně automaticky přeladí na 5G.


  Rychlost připojení nezávisí na tom, jestli anténa přijímá 5G, nebo 4G signál – obě frekvence umožňují rychlost internetu až 100 Mb/s.

 • Jaké mám možnosti reklamace roamingových služeb?

  Reklamace probíhá standardně, jako u ostatních služeb.

 • Specifikace rozhraní sítí

 • Jak se mohu odhlásit z odběru marketingových e-mailů či SMS?

  E-mail
   
  Pokud si nepřejete, abychom vám zasílali e-maily s nabídkami a dostupností služeb na vaší adrese, můžete se z odběru odhlásit několika způsoby:

   

  1) V patičce zaslaného e-mailu kliknete na „Odhlásit se můžete zde” 

   

  Obrázek označuje, kde se v patičce e-mailu lze odhlásit z odběru


  2) Nebo zašlete žádost o odhlášení na info@nordictelecom.cz

   

  3) Případně zavoláte na naši zákaznickou linku 800 80 70 60

   

   

  SMS

   

  V případě SMS se můžete odhlásit následujícími způsoby:


  1) Zašlete žádost o odhlášení na info@norcitelecom.cz (v e-mailu prosím uveďte telefonní číslo, ze kterého chcete odběr odhlásit)


  2) Nebo zavoláte na naši zákaznickou linku 800 80 70 60

   

   

  S osobními údaji nakládáme s největší opatrností a v souladu se zásadami zpracování údajů.

 • Jak probíhá instalace Telly TV?

  Pokud zvolíte variantu sledování Telly bez set-top boxu (pouze přes Telly aplikace), můžete se na televizi dívat již po několika minutách od objednávky. Instalace aplikace je jednoduchá a intuitivní.

   

  V případě, že zvolíte variantu se set-top boxem, např. máte doma starší TV, která nepodporuje smart funkce, kurýr vám většinou do 3 dnů od objednání přiveze nový set-top box s návodem pro instalaci. Nebojte. Připojení set-top boxu není složité. Ale můžete se poradit i s námi, jsme vám k dispozici na telefonu 533 427 533.

 • Pokud chci Telly TV, musím mít internet od Nordic Telecom?

  Nemusíte. Telly TV poskytuje náš partner a službu si tak můžete pořídit i bez našeho internetu. 

   

  Zkuste si ale ověřit, jaký internet od nás můžete mít na své adrese. Třeba zjistite, že pro vás máme výhodnou nabídku. :)

 • Jaký je rozdíl mezi Telly TV a Nordic TV?

  Obě služby fungují podobně. Jde o internetové televize a k jejich sledování tak potřebujete připojení k internetu. Liší se v detailech, jako je uživatelské rozhraní a některé funkce.

   

  Rozdíl je i v programové nabídce. Pokud jste např. sportovní fanda nebo vás lákají lechtivé pořady, můžete si s Telly TV dopřát samostatné balíčky určené přesně pro vás. Podobné balíčky si můžete sestavit i s Nordic TV, ale potřebujete k tomu mít jeden ze základních tarifů.

   

  Přehled vychytávek

    Telly TV Nordic TV
  Zpětné sledování pořadů až 7 dní  až 7 dní
  Sledování na více zařízeních 4 (max. 2 najednou) 4 současně
  Nahrávání pořadů až 100 hod. na 30 dní až 300 hod.
  Pozastavení a přetáčení pořadů ano ano
  Vysílání v HD ano ano
  Videotéka ne ano
  Rychlost internetu 5 Mb/s na zařízení 5 Mb/s na zařízení

 • Proč Nordic nabízí Telly TV, když má vlastní IPTV?

  S Telly jsme uzavřeli dohodu o strategickém partnerství (více tady) a díky tomu vám můžeme nabídnout zajímavou alternativu k naší Nordic TV. Telly TV se hodí hlavně pro sportovní fandy a příznivce erotických pořadů, protože si můžete pořídit samostatné tématické balíčky. Navíc si ji můžete objednat i bez internet od Nordicu.

 • K čemu je rodičovský PIN a jak si ho nastavit?

  Pro sledování některých programů v nabídce Nordic TV budete potřebovat  tzv. rodičovský PIN. Jde např. o kanály s erotickým obsahem. Pokud si kanál vyžadující PIN budete chtít pustit, aplikace vás vyzve k zadání kódu.

   

  PIN si můžete nastavit ve svém Nordic TV účtu:

   

  1) Do svého účtu se přihlaste prostřednictvím této stránky.

   

   

  2) Klikněte na název svého účtu vpravo nahoře a následně na Nastavení účtu.

   

  Pro nastavení rodičovského PINu klikněte na název účtu vpravo nahoře.

   

   

  2) V nastavení klikněte na Heslo a PIN vlevo a poté na Nastavit PIN.

   

  Následně klikněte na Heslo a PIN a poté na Nastavit PIN

   

   

  3) Otevře se pop-up okno pro nastavení PINu. Zadejte čtyři číslice a potvrďte tlačítkem Nastavit PIN.

   

  Vepište čtyři číslice a klikněte na tlačítko Nastavit PIN.

 • Proč je 5G lepší než běžný internet vzduchem?

  5G internet na doma má proti běžné Wi-Fi síti několik výhod.

   

  1) Stabilita - 5G funguje na licenovaných frekvencích a díky tomu signál nemohou rušit ostatní bezdrátové sítě. Frekvenční pásmo (či jeho část) vlastní vždy pouze jeden poskytovatel. V případě Wi-Fi sítě probíhá vysílání na nelicencovaných frekvencích a může docházet ke vzájemnému rušení signálu.

   

  2) Spolehlivost - 5G technologie může fungovat na více licencovaných frekvencích (konkrétně 3,7 GHz, 2,1 GHz, 1,8 GHz a 700 MHz). Technologie si vybírá frekvenci s aktuálně nejsilnějším signálem a díky tomu poskytuje velmi spolehlivé připojení.

   

  3) Rychlost - až 100 Mb/s, což s přehledem stačí i pro rodiny s náročnějšími uživateli.