Dělá nás internet hloupějšími, jak vznikl a kdo ho ovládá? Světová síť v otázkách a odpovědích

Internet. Otevřený systém propojující počítače po celém světě. Nekonečný zdroj informací, inspirace a vzdělávání. Místo, kde se můžete seznámit, zamilovat, pobavit i rozčílit. Ale také prostor, který lze zneužít. Pojďme se podívat, co lidi nejčastěji o internetu zajímá, a co na něm hledají.

 

Letos v únoru uplynulo rovných 30 let, kdy se k celosvětové síti, známé pod zkratkou WWW, připojilo (jako v pořadí 39. stát planety) tehdejší Československo. Ne náhodou se tak stalo na akademické půdě, přesněji v posluchárně číslo 256 Fakulty elektrotechnické ČVUT v pražských Dejvicích. Tým odborníků pod vedením Jana Gruntoráda tehdy propojil sálový počítač IBM prostřednictvím pevného telefonního okruhu s výpočetním centrem na univerzitě v rakouském Linci.

 

První dekádu byl internet v českém a slovenském prostředí především doménou vysokých škol. Spojení bylo drahé a pomalé, prim hrály především e-maily a odesílání souborů malého rozsahu. Vše se změnilo s přelomem tisíciletí, kdy po vlně protestů skončil monopol SPT Telecom a do hry se přidali noví mobilní operátoři. Začaly se objevovat levnější tarify a internet se zvolna rozšiřoval i do domácností. Opravdový boom ale přišel až v roce 2009 s nástupem 3G sítí pro širokou veřejnost.

 

Aktuálně je v České republice cca 8,1 milionu uživatelů internetu, což odpovídá 85 % obyvatel starších deseti let. Průměrná týdenní doba, strávená na světové síti, činí skoro 17 hodin. Podle údajů zájmového sdružení CZ.NIC existuje v současnosti více než 1,43 milionu registrovaných internetových domén s českou národní koncovkou .cz.

 

Ač se na základě výše uvedených čísel může zdát, že dnes už vědí o internetu všichni všechno, opak je pravdou. Zabrouzdali jsme webovými vyhledávači a podívali se, co v souvislosti s termínem „internet“ lidé hledají. A vybrali osm témat, která by vás mohla zajímat.

 

 

1. Jak vznikl internet? 

 

S lehkou nadsázkou lze říci, že za existencí světové počítačové sítě stojí vypuštění sovětské družice Sputnik 1. Američané si díky tomu uvědomili technologický náskok svého rivala a roku 1958 založilo tamní ministerstvo obrany agenturu ARPA. Z ní vzešel ARPANET – počítačová síť spuštěná 29. října 1969, která se stala zárodkem toho, co dnes chápeme jako internet. Za „otce zakladatele“ jsou považováni Robert William Taylor, který vedl vývoj sítě ARPANET, a Vinton Cerf s Robertem Kahnem, autoři technologie TCP/IP. ARPANET fungoval až do roku 1990.

 

 

2. Kdo vynalezl web? 

 

World Wide Web, WWW, nebo zkráceně web. „Síť, která spojuje svět“, vytvořil britský informatik Tim Berners-Lee. Ten v letech 1989 až 1991 – v rámci působení v Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN – stvořil hypertextovou síť, která pomocí odkazů umožnila propojit informace uložené na různých počítačích či v různých souborech. Její součástí byl rovněž první internetový prohlížeč. V létě roku 1991 se internet otevřel i uživatelům z řad veřejnosti.

 

 

3. Jak funguje internet? 

 

Primárně jde o řadu sítí, jež propojují zařízení po celém světě prostřednictvím telefonních linek, optických vláken a bezdrátových technologií (vysílačů). Přístup k internetu nabízejí jeho uživatelům tzv. poskytovatelé internetových služeb. Momentálně využívá internet 4,9 miliardy lidí, tedy více než polovina světové populace. 

 

 

4. Kdo ovládá internet? 

 

V pravém slova smyslu nikdo. Propojení funguje takříkajíc na vzájemné dohodě jednotlivých účastníků o tom, že chtějí být propojeni. Nicméně existují jistá pravidla a hierarchie, která jsou dodržována. Internet se neobejde bez různých standardů, evidencí a oficiálních stanov, které mají na starost nadnárodní organizace. Nejvyšší autoritou vývoje internetu je organizace ISOC (Internet Society) – dobrovolné profesní sdružení fungující od roku 1992. Založili jej dva z „otců zakladatelů“, Vinton Cerf s Robertem Kahnem. Její primární funkcí je koordinovat koncepční otázky s internetem spojené. Neméně důležitou roli hraje i konsorcium W3C. Vede jej Tim Berners-Lee a zabývá se vývojem webových standardů pro World Wide Web.

 

 

5. Je internet bezpečný? 

 

Pokud dodržujete základní pravidla bezpečnosti, pak zní odpověď ano. Což ovšem neznamená, že rizika neexistují. S příchodem internetu se objevily nové formy zneužívání (nevyžádaná pošta a malware) či škodlivé sociální chování (kyberšikana a doxxing). Mnoho společností shromažďuje od uživatelů rozsáhlé informace, což někteří považují za porušení soukromí. Samostatnou kapitolu pak tvoří Dark Web, jenž se nejčastěji používá k účelům vyžadujícím přísnou anonymitu, včetně nelegálního prodeje (např. zbraní a drog), disentu v zemích s cenzurou a whistleblowingu.

 

 

6. Dělá nás internet hloupějšími? 

 

Na to zatím neexistuje jednoznačná odpověď, ačkoliv ji vědecké kapacity hledají už řadu let. Střetávají se dva názorové proudy – jedna skupina tvrdí, že ano, protože internet “přeprogramovává” naše mozky, což vede ke snižování IQ, snižování pozornosti i schopnosti soustředění. Druhá naopak argumentuje zbytečnou obavou z nových technologií, rovným přístupem k informacím či tím, že změny fungování mozku v souvislosti s používáním internetu nemusejí být a priori špatné. Více informací k této otázce lze najít třeba zde a zde.

 

 

7. Co je to Internet věcí? 

 

Termín Internet věcí (z anglického Internet of Things, zkráceně IoT) poprvé definoval britský vizionář Kevin Ashton v roce 1999. Jde o různá zařízení od automobilů přes domácí spotřebiče až třeba po ptačí budky, vybavené elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která dokáží komunikovat a vyměňovat si data jak mezi sebou, tak s počítači a dalšími chytrými zařízeními. S IoT souvisí i termíny chytrá domácnost nebo chytré město.

 

 

8. Jaké stránky jsou na internetu nejpopulárnější? 

 

Ze statistik vyplývá, že vůbec nejnavštěvovanější webovou adresou současnosti je populární internetový vyhledávač Google.com, který je zároveň i nejvyhledávanější stránkou historie internetu. S poměrně velkým odstupem za ním následují adresy Youtube.com, Facebook.com, Wikipedia.org, Amazon.com a Instagram.com. 

 

 

Internet s Ajťákem na příjmu

 

Ať už hledáte na internetu cokoliv, vsaďte na kvalitní připojení. Zkuste si ověřit, jaký tarif můžete získat u nás. Všechny naše služby jsou bez závazku.

 

Nově navíc můžete využít naši službu Ajťák na příjmu. Náš expert vám po telefonu poradí se vším, co se točí kolem technologií i elektroniky. A samozřejmě vám pomůže také s rozhodnutím, jaké domácí připojení k internetu je ideální právě pro vás. Schválně, vyzkoušejte to…