IPv6 – proč je pro internet důležitý, jaké výhody přináší a jak se liší od IPv4?

Internetové připojení můžeme najít skoro všude - nakupování, mobilní telefony, sport, jízda MHD, televize, nemocnice, škola, školka, státní správa... Prakticky všechny instituce a aktivity jsou (nebo mohou být) do jisté míry spojené s internetem. A aby toto spojení fungovalo, každé zařízení připojené k internetu komunikuje s ostatními pomocí jednoznačné IP adresy.

 

Potíž je, že jak se každým rokem exponenciálně zvyšuje počet zařízení připojených do sítě, přestávají původní možnosti IPv4 protokolu stačit. Nebo přesněji, přestaly stačit v roce 2019, kdy došlo v Evropě k přidělení poslední porce všech kombinací. I když příděly IP adres na tomto protokolu ještě nemusejí být vždy úplně vyčerpány – jednotliví poskytovatelé totiž mohou mít stále ještě zásobu přidělených IPv4 adres, ze které postupně čerpají.

 

IP adresa je unikátní číselná identifikace přiřazená každému zařízení připojenému

k internetu, která umožňuje zařízením komunikovat mezi sebou pomocí

internetového protokolu (IP). Existují dvě verze IP adres: IPv4 (Internet Protocol

version 4) a IPv6 (Internet Protocol version 6).

 

 

Jak vypadá IPv4

 

IPv4 adresa má formát xxx.xxx.xxx.xxx, např.: 77.75.78.179

 

Jde o čtyři čísla v rozsahu od 0 do 255, které jsou oddělené tečkami. Celkový počet kombinací IPv4 adres je 2^32, tedy 4 294 967 296. Což odpovídá přibližně počtu 0,5 adresy na každého z 8 miliard žijících lidí. Jinými slovy, tento protokol umožňuje do sítě připojit necelé 4,3 miliard zařízení. 

 

I když to není málo, stalo se, že počet adres zkrátka došel. Pro Evropu se tak stalo v listopadu 2019, kdy o této skutečnosti informoval RIPE NCC (organizace spravující registr IP adres Evropy a Blízkého Východu).

 

Naštěstí k tomu nedošlo z čista jasna. Na tuto situaci se internet začal připravovat už od roku 1996, kdy vznikly první dokumenty popisující protokol IPv6.
 

 

 

Jak vypadá IPv6

 

Odpovědí na nedostatek IPv4 se stala nová podoba IPv6 adres, která je delší a navíc hexadecimální (založená na šestnáctkové soustavě).

 

IPv6 má formát xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, např.: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334

 

x značí hexadecimální číslici, která je znázorněna čtyřmi bity '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8' a '9' a písmeny 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' a 'F', přičemž písmena 'A'–'F' reprezentují cifry s hodnotou 10–15.

 

Podoba IPv6 pak umožňuje ztěží představitelný počet kombinací 2^128,  v celých číslech tedy 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456. Na každého z 8 miliard lidí tedy teoreticky připadá 4,253×10^25 IP adres. V celých číslech pak vypadá počet IPv6 adres na každého člověka takto: 42 530 000 000 000 000 000 000 000 000.

 

 

Proč se přeskočilo IPv5?

 

Možná vás ta otázka také napadla. Každopádně, IPv5 neplatí za předchůdce IPv6, ale šlo o experimentální streamovací protokol, který měl podporovat přenos zvuku a videa.

 

 

Hlavní výhody IPv6

 

Protokol IPv6 má hned několik podstatných výhod. Projeví se však reálně na běžné uživatelské zkušenosti? Skromně musíme zmínit, že si podstatného zvýšení rychlosti nebo snížení latence spíše nevšimnete. Přesto výhody stojí za zmínku.

 

- Jednou z podstatných výhod je nahrazení stavového protokolu DHCP, který přiděluje IP adresy zařízením na omezenou dobu (z důvodu jejich nedostatku), a také překlad adres (NAT), který uchovávání informací o stavech spojení koncových zařízení. Přínosem by měla být jednodušší a rychlejší komunikace mezi zařízeními.

 

- IPv6 obsahuje integrované funkce zabezpečení, jako je IPsec, které chrání data před neoprávněným přístupem a manipulací.

 

- IPv6 optimalizuje směrování dat, čímž snižuje dobu potřebnou k odeslání a přijetí dat (latence). 

 

- Umožňuje rozšířenou podporu multicastu - efektivnější přenos dat více zařízením/příjemcům současně.

 

 

Jak jsme na tom s IPv6 v Nordic Telecom

 

Doposud máme dostatek IPv4 adres z přiděleného balíku, přesto IPv6 protokol do sítě i zákaznických služeb implementujeme. Zákazníci si mohou o IPv6 adresu zažádat, nejde však o běžnou doplňkovou službu, a tak zřízení může trvat déle.

 

 

Ověřte si rychlost a cenu internetu na své adrese

 

Zkuste si online ověřit možnosti výhodného připojení na své adrese. Pokud si to budete přát, můžeme vám ke službě přidělit i IPv6 adresu. A pokud byste ohledně internetu chtěli s čímkoli poradit, zavolejte našemu Ajťákovi na příjmu – připojení a protokoly jsou jeho parketa.