Síťová latence neboli ping. Skrytý (ne)přítel internetového připojení

Když dojde na internetové připojení, často řešíme jen jeho rychlost. Zajímá nás především download a upload. Existuje ale další faktor, který může výrazně ovlivnit naši uživatelskou zkušenost - síťová latence. 

 

 

O co jde


Síťová latence je zpoždění, které signál potřebuje k přenosu mezi vaším zařízením a cílovým serverem. Měří se v milisekundách (ms). V podstatě se jedná o časovou prodlevu, kterou signál potřebuje k cestě tam a zpět. Např. kliknete na webové stránce na tlačítko a otevře se vám nová stránka. I když máte slušnou rychlost připojení, vysoká latence může způsobit, že výsledek na stránce uvidíte zpožděně.  

 

 

Proč by vás latence měla zajímat


Uživatelská zkušenost: Vyšší síťová latence může způsobit zpomalení odezvy při používání internetu. Webové stránky se mohou načítat pomaleji, stahování souborů může trvat déle a sledování videí nemusí být plynulé.


Online hry: Pro hráče je nízká latence klíčová. Vyšší latence může způsobit zpoždění mezi akcí a jejím zobrazením, což ovlivňuje reakční čas a v důsledku i hráčovu výkonnost. 


Videohovory a hlasová komunikace: Při používání aplikací pro videohovory nebo hlasovou komunikaci je nízká latence důležitá pro plynulý a synchronizovaný přenos zvuku a obrazu. Vyšší latence může způsobit sekaní, zpoždění nebo obraz může předbíhat zvuk (a naopak).


Cloudové aplikace a služby: Pokud používáte cloudové aplikace nebo služby, jako je například online úložiště, síťová latence může ovlivnit rychlost přístupu k datům a odezvu aplikace.

 

 

Jak změřit síťovou latenci


Nejjednodušším způsobem je použít některou z online aplikací, které umožňují latenci měřit, např.: Speedtest.net, Pingdom Tools nebo Fast.com. Stačí zadat cílovou doménu (popř. server) a nástroj vám zobrazí výsledky. Kromě toho, že zjistíte latenci (ping), změří nástroje i rychlost downloadu a uploadu. 

 

Měření ping na speedtest.com

 

 

Dalším jednoduchých způsobem je příkaz "ping" přímo v operačním systému. Otevřete příkazový řádek (u Windows vyhledejte v nabídce Start „Příkazový řádek“) a zadejte "ping url adresa“ (př.: ping www.nordictelecom.cz). Příkaz odešle signál na zadanou adresu a zobrazí minimální, maximální a průměrný čas odezvy. 

 

Měření ping přes příkazový řádek ve Windows

 

Existuje také specializovaný software určený pro měření latence a diagnostiku sítě, např. Wireshark nebo PingPlotter. Oba nástroje jsou však užitečné spíše pro pokročilejší uživatele a odborníky na síťovou diagnostiku. 

 

 

Orientační hodnoty latence pro různé typy připojení

 

Hodnoty níže jsou pouze orientační a skutečné hodnoty ovlivňuje řada faktorů, včetně vzdálenosti vašeho zařízení od serveru, momentálního provozu na síti a samozřejmě také kvalita síťové infrastruktury. Abyste získali přesnější údaje, je dobré latenci měřit opakovaně v různých časech a podmínkách.

 

Optické vlákno 5-20 ms
DSL 15-40 ms
WiFi 5 GHz 15-35 ms
WiFi 60 GHz 10-20 ms
5G  10-20 ms
LTE 20-50 ms
Satelitní internet 40-60 ms

 

Jak můžete latenci snížit


- Marná sláva, i WiFi routery zastarávají. A starší zařízení mohou způsobovat vyšší latenci. Levné routery mohou být také neefektivní při řízení velkého objemu provozu na síti. Proto je dobré mít doma kvalitní a nejlépe ne moc staré zařízení.


- Důležitou součástí správného fungování routeru i je firmware (základní software). Aktualizace firmwaru může opravit známé chyby a zlepšit výkon zařízení. Pokud si nejste jistí, jak na aktualizaci, obraťte se na svého poskytovatele internetu.


- Zvýšenou latenci mohou způsobovat i rozsáhlé automatické aktualizace, souborové sdílení a stahování dat na pozadí. Ujistěte se, že všechny aplikace a služby na zařízeních jsou aktualizovány a optimalizovány.


- Pokud vás to neomezí, připojte se k internetu pomocí ethernetového kabelu místo Wi-Fi. Kabelové připojení je obvykle rychlejší a má nižší latenci než signál, který šíří váš domácí Wi-Fi router.


- Některé routery mají funkci QoS (Quality of Service), která umožňuje dát určité služby nebo aplikace přednost před ostatními. To může pomoci omezit latenci pro preferované aktivity, jako je hraní online her nebo VoIP hovory.


- Pomoct může i VPN. I když primárně není určená ke snížení pingu, můžete se jejím prostřednictvím připojit k bližšímu serveru a tím snížit latenci. Např. jste v Evropě, ale chcete hrát prostřednictvím serveru v USA, VPN vám umožní připojit se k tomuto serveru a tím snížit ping.

 

 

Poraďte se s Ajťákem na příjmu

 

Pokud vás ping zlobí a chcete se o tipech na snížení latence dozvědět víc, obraťte se na našeho Ajťáka na příjmu. Jednotlivé tipy s vámi probere a přidá další.