Digitální ekonomika. Kam se ubírá a jak si vede Česko?

Termín „digitální ekonomika“ se poprvé objevil v roce 1995 v knize Dona Tapscotta nazvané The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. Tato kniha se stala základním kamenem, který předvídal potenciál internetu pro podnikání a ekonomiku. Dnes, po více než 30 letech od zveřejnění první webové stránky, představuje digitální ekonomika stále poměrně mladý a současně velmi dynamický ekosystém s hodnotou více než 11 bilionů dolarů (podle statistik Světové banky za rok 2021). Online je již více než polovina světové populace a propojení spotřebitelů vytvářející tento ohromující trh, pokrývají všechny věkové skupiny, rasy, geografie a postoje po celém světě.

 

Digitální ekonomiku lze chápat jako ekonomický systém, který využívá digitální technologie
a informační systémy k vytváření nových hodnot, zefektivnění procesů a transformaci tradičních
obchodních modelů. Pokud jste v poslední době klikli na online reklamu, nakoupili v e-shopu
nebo si pořídili např. předplacenou aplikaci, podíleli jste se na digitální ekonomice.

 

Digitální ekonomika přinesla převrat do tradičních průmyslových odvětví a celkově změnila naše způsoby komunikace i nákupní návyky. Změnila i způsob budování značek. Hodnota digitální ekonomiky se v posledních dvou desetiletích rychle konsolidovala do rukou několika málo gigantů – Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft a čtyř čínských digitální gigantů (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomy). Těchto 9 společností generuje převážnou část příjmů a zisku digitální ekonomiky, zatímco všichni ostatní tvoří pouze zbylých deset procent.

 

Digitální ekonomika je jedním z hlavních motorů globálního hospodářského růstu a je také
nezbytnou součástí pro výpočet hrubého domácího produktu (HDP). Podle údajů
Světové banky představuje více než 16 % celosvětového HDP a její význam bude nadále růst.
Za poslední dekádu se dokonce zvětšila 2,5krát rychleji než tradiční fyzické ekonomiky. 

 

Digitalizace v Evropě

 

Zajímavá čísla při pohledu na digitální ekonomiku nabízí i instituce EU. Evropská komise každoročně připravuje analýzu, která sleduje členské státy na cestě k digitálnímu pokroku: Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) pro rok 2022. Tento index nabízí podrobný pohled na to, jak se jednotlivé země vyrovnávají s výzvami digitalizace. Česká republika v tomto srovnání přitom nevychází nejlépe a pohybuje se lehce pod průměrem EU, těsně za Itálii a před Kyprem.

 

 

Digital Economy and Society Index

DESI 2022 přináší profily jednotlivých zemí, které nejenže odhalují analýzu pokroku v porovnání
s klíčovými ukazateli, ale také identifikují oblasti, v nichž je třeba přijmout prioritní opatření.
Tyto ukazatele zahrnují lidský kapitál, konektivitu, integraci digitálních technologií a digitální
veřejné služby.

 

Digitální ekonomika u nás v tuzemsku

 

I u nás, v České republice, se odehrává zajímavá transformace. Jako země, která kdysi excelovala v průmyslové výrobě a tradičních odvětvích, nyní obracíme svou pozornost k moderním technologiím a inovacím. Investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) a softwaru u nás nabývají na důležitosti a představují příslib digitálních změn. Ovšem, jak mimo jiné napovídá index výše, máme co dohánět.  
 

Jedním ze zajímavých aspektů tohoto trendu je i způsob, jakým se české společnosti a vláda spojují, aby společně tyto inovace podporovaly. Např. investice do podpory digitalizace a digitální ekonomiky tvoří pro rok 2022 více než 4,5 mld. Kč. 

 

Investice do ICT vybavení a softwaru v ČR v některých odvětvích (zdroj ČSÚ) v mil. Kč

Odvětví 2019 2020 2021
Zemědělství 3 099 3 614 1 650
Obchod 18 699 20 227 18 396
Vzdělávání 3 069 3 129 2 711
Profesní vědecké
a technické činnosti
15 654 15 139 18 032
Celkem 268 874 287 958 298 841

 

Investice do ICT podle skupin produktů

Kam se digitální ekonomika ubírá?

 

Digitální ekonomika bude nabývat ještě většího významu. Promítne se hlavně do oblastí Umělé inteligence a strojového učení, internetu věcí (IoT), rozšířené reality a blockchainu, který by nám měl otevřít brány k transparentnímu a bezpečnému ukládání informací. Bude to jízda, jejíž důsledky a podobu nelze dopředu odhadnout. Jisté je, že se v digitální ekonomice bude točit mnohem více peněz než doposud. 

 

Pokud máte chvilku, ověřte si dostupnost našeho stabilního internetu na své adrese. Získáte nejen férové připojení, ale také vychytanou Nordic TV na tři měsíce zdarma. A možnost podílet se na digitální ekonomice i digitálních zážitcích bez rušení. 🙂