Wi-Fi zdarma v pražské MHD? Zatím jen ve vybraných vozech, ale jsme rádi, že k tomu můžeme přispět

Na vybraných linkách MHD v Praze se právě testuje pilotní projekt „Jedu zdarma na Wi-Fině“, který cestujícím umožňuje bezplatné Wi-Fi připojení a monitoruje jejich zájem. Jsme rádi, že k tomu jako partner projektu můžeme přispět.

 

Samotná informační kampaň, kterou zajišťuje společnost Mobilboard, běží od ledna 2022 na deseti autobusech Pražské integrované dopravy (PID). Jedná se o sedm autobusů na MHD linkách a tři autobusy na meziměstských linkách ve směru na Mladou Boleslav, Příbram a Beroun. Projekt u cestujících zjišťuje zájem o bezplatný internet a vnímání služby, která nabízí digitální nezávislost a výrazně šetří mobilní data. Praha je totiž jedním z mála Smart Cities, které Wi-Fi v hromadné dopravě nevyužívá. 

 

Poutavá zelenofialová kampaň na exteriéru a v interiéru vozů vybízí pasažéry k bezplatnému připojení a k vyplnění krátké ankety. Komunikace je podpořena také online prvky jako informační microsite „Jedu zdarma na Wi-Fině“, QR kódem a hastagem #chciwifivmhd. 

 

 

 

Jaké jsou výsledky za první 3 měsíce projektu?

 

Bezplatné připojení k Wi-Fi v autobusech využilo celkem 9 291 uživatelů, což odpovídá celorepublikovému průměru měst, kde je Wi-Fi využívána dlouhodobě.

 

Jedná se o velmi zajímavý počet zájemců o internet pro 10 autobusů, vzhledem k tomu, že veřejná doprava v Praze má několik tisíc autobusů a 10 z nich je pouhým zlomkem z celkového vozového parku - přesto si našly své zájemce.

 

Zajímavostí je délka připojení k bezplatné Wi-Fi free. Na MHD linkách je počet připojení k Wi-Fi větší, ale stráví na internetu kratší dobu. Na meziměstských linkách je to opačně – menší počet připojených cestujících setrvává na internetu delší dobu.

 

Spotřeba mobilních dat na SIM je tedy v průměru stejná – od 6 GB do 30 GB za měsíc.

 

 

Kdo jsou uživatelé internetu v MHD?

 

Wi-Fi připojení v autobusech využívají o 4–8 % více ženy než muži.

 

Největší procentu uživatelů internetu v MHD jsou cestující ve věku 35-44 let a dále 45-55 let, tedy skupina ekonomicky a pracovně činných.

 

Zajímavá je také skupina starších cestujících ve věku 64+, která tvoří 9 % z celkového počtu 

 

 

Výsledky ankety pro cestující

 

Cestující po připojení k volné Wi-Fi síti v autobusu se načte uvítací stránka, kterou si zobrazilo 4 395 uživatelů. Proklik na tlačítko s možností více informací učinilo 1 415 uživatelů, což je 32 %. 

Z informační stránky „Jedu zdarma na Wi-Fině“ přešlo do ankety 798 osob a 50 % z nich vyplnilo a odeslalo anketní dotazník, tj. 398 osob. 

 

 

Z dosavadních výsledků vyplývá, že drtivá většina pasažérů považuje veřejnou Wi-Fi za užitečný benefit, který sami často využívají (32,70 %), k naplnění potřeby být neustále online (29,90 %) a který vnímají jako prostředek pro úsporu vlastních mobilních dat (24,60 %). Jenom 3 % (12 osob z 398) se vyslovilo negativně.